Organizační struktura a organigram fakulty

Orgány fakulty a její vedení

Poradní sbory, pracovní skupiny a ombudsman

Oddělení děkanátu

Ateliéry

Katedra a kabinety

Dílny

Další součásti fakulty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek