Organizační struktura a organigram 

Orgány fakulty a její vedení

Stálé poradní sbory a ombudsman

Děkanát

Ateliéry

Katedra a kabinety

Dílny

Ostatní

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek