Kabinet tradičních médií

 • Nejmladší kabinet ve struktuře fakulty, Kabinet tradičních médií (KTM), vznikl koncem roku 2018 transformací Kabinetu večerní kresby. Kromě nezbytného zázemí pro celofakultně povinné kurzy kreslení, zabezpečuje výuku v oblastech technologie malby a klasických grafických technik.

 • Budova U2 a U4, Údolní 244/53, Brno
  Místnosti: kreslírna (114/U2), tiskařská dílna a litografie (119/U2), sítotisk (123/U2), osvit (124/U2), technologické pracoviště malby (441/U4)
 • doc. MgA. Milan Houser

  doc. MgA.

  MilanHouser

  314/U2, pověřený vedením kabinetu

 • Mgr. et MgA. Ján Lastomirský

  Mgr. et MgA.

  JánLastomirský

  115/U2, kurzy kresby, správa kreslírny

  +420 54114 6516
  janl@favu.vut.cz

 • prof. MgA. Petr Kvíčala

  prof. MgA.

  PetrKvíčala

  „Základním prvkem výtvarného jazyka Petra Kvíčaly je práce s ornamentem ve všech jeho rovinách chápání, který různým způsobem kombinuje, zmnožuje, překrývá a vrství. Tyto postupy uplatňuje při tvorbě obrazů či intervencí do architektury.“

  kvicala@favu.vut.cz

 • MgA. Břetislav Malý

  MgA.

  BřetislavMalý

  411/U4, kurzy technologie malby

  maly@favu.vut.cz

 • MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

  MgA.

  KatarínaHládeková

  Ph.D.

  123/U2, kurzy grafických technik, správa sítotisku

  +420 54114 6852
  qvhladekova@favu.vut.cz

 • MgA. Kateřina Spáčilová Blažková

  MgA.

  Kateřina Spáčilová
  Blažková

  123/U2, správa grafických dílen

  qcspacilova@favu.vut.cz

Odpovědnost: doc. MgA. Milan Houser