Kabinet audiovizuálních technologií

 • Kabinet audiovizuálních technologií (KAT) je na fakultě od roku 1999 garantem základní audiovizuální gramotnosti studentů. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů v oblasti audiovize, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení novomediálních projektů studentů všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace v oblasti zpracování fotografie, filmu, videa, zvuku a interaktivních realizací. Kabinet technicky i dramaturgicky spolupracoval na mnoha výstavních projektech v rámci současné výtvarné scény a prezentuje FaVU na veřejnosti sestavováním tematických pásem videí, která na fakultě během její existence vznikla. Díky grantovým projektům se podařilo dobudovat zvukové studio, renovací rovněž prošlo vybavení videostudia a střižen.
 • V současnosti v kabinetu pedagogicky působí: Filip Cenek (předměty Vizuální kompozice v čase, Základy digitálního videa, Modulární výuka technologií, Videogram), Tomáš Hrůza (Interface a software, Základy interaktivních technologií, Základy multimédií), Jiří Suchánek (Zvuková tvorba, Technologie audio, Audio dílna), Ondřej Merta (Klubová hudba), Rodrigo Morales (Základy fotografie) a Pavel Ryška (Obrazová postprodukce, workshopy a teoretické předměty o vizuální kultuře). Technikem kabinetu je Zbyněk Navrátil. Doktorandi pracoviště, kteří se podílejí na výuce: Alžběta Bačíková, Tomáš Javůrek, Aleš Čermák, Ján Solčáni, Jozef Mrva, Ivana Hrončeková, Jana Švecová a Dragana Zarevska.
 • Budova U2, 2. NP vlevo, Údolní 244/53, Brno
  Místnosti: lab/workroom (216/U2), audiostudio (206/U2), videostudio (214/U2), střižny a přepisovací pracoviště (208/U2), sklad a půjčovna A/V techniky (210a/U2), ping-pong (215/U2)
   
  Zázemí a technologické vybavení kabinetu vizte níže
  http://kat.ffa.vutbr.cz
 • MgA. Tomáš Hrůza

  MgA.

  TomášHrůza

  222/U2, pověřený vedením kabinetu, správa videostudia, konzultace Po 9–10 (interaktivní realizace, multimédia)

  +420 60450 9137
  tomat@favu.vut.cz

 • MgA. Pavel Ryška, Ph.D.

  MgA.

  PavelRyška

  Ph.D.

  210c/U2, konzultace Út 15–16 (zpracování a postprodukce pohyblivého obrazu 2D/3D)

  ryska@favu.vut.cz

 • doc. MgA. Filip Cenek

  doc. MgA.

  FilipCenek

  217/U2, správa střižny a přepisu, konzultace Po 13–15 (zpracování pohyblivého obrazu 2D)

  +420 777 744 790
  cenek@favu.vut.cz

 • MgA. Jiří Suchánek, Ph.D.

  MgA.

  JiříSuchánek

  Ph.D.

  206/U2, správa zvuk. studia, konzultace St 10–13, Čt 10–12 (zpracování zvuku)

  jiris@favu.vut.cz

 • Zbyněk Navrátil

  ZbyněkNavrátil

  210a/U2, půjčovna techniky St 10–12, 14–16, tel. 603732158

  +420 54114 6527
  navratil@favu.vut.cz

Výpůjční systém

Krátkodobé půjčování (nejen) techniky studujícím a zaměstnancům.

Rezervace

Rezervace místností

Možnost zarezervování specializovaných pracovišť kabinetů.

Rezervace

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek