Knihovna

 • Odborné pracoviště poskytující knihovnické a informační služby nejen studentům a zaměstnancům fakulty, ale i dalším zájemcům z VUT, z jiných vysokoškolských pracovišť a z řad odborné i laické veřejnosti. Profil knihovního fondu je soustředěn na výtvarné umění a příbuzné obory (architektura, grafický, produktový a průmyslový design, typografie, fotografie, film, multimédia, dějiny, teorie a kritika umění, dějiny kultury atd.). Knihovní fondy zahrnují rovněž umělecké encyklopedie a slovníky výtvarných umělců. Podstatnou částí fondu jsou výstavní katalogy a odborné časopisy.
 • Mgr. Pavla Macháčková, DiS.

  Mgr.

  PavlaMacháčková

  DiS.

  335/U2, vedoucí knihovny

  (+420) 541 14 6843
  machackova@favu.vut.cz

 •  
  Otevírací doba během semestru
  Po, St, Čt 9:00–12:00 13:00–15:30
  Út 9:00–12:00 13:00–17:00
  zavřeno  
  Případné změny otevírací doby vizte níže (sekce Aktuality knihovny).
 •   
  Rozsah knihovního fondu fakulty: cca 11 000 knihovních jednotek a 40 časopiseckých titulů, diplomové práce absolventů FaVU VUT ad. Vedle absenčních a prezenčních výpůjček z fondu fakulty, zajišťujeme meziknihovní výpůjční služby (zajišťování titulů z jiných knihoven v rámci ČR i ze zahraničí) a poskytujeme asistenci při vyhledávání v katalozích knihoven a zahraničních databázích. Knihovna studentům nabízí rovněž reprografické služby.

Odpovědnost: Mgr. Pavla Macháčková, DiS.