Nabídka služeb fakulty pro veřejnost.

 • Pronájmy prostor fakulty

  V areálu FaVU VUT na Údolní 53 je možné pronajmout si krátkodobě prostory poslucháren a historické školní auly v budově U5. Krátkodobé pronájmy sdílených prostor fakulty zajišťuje tajemnice Martina Pěnčíková.

  Kontakt

 • Služby 3D studia

  Pod správou Kabinetu 3D technologií funguje 3D studio, excelentní pracoviště realizující již od roku 2007 technologicky náročné zakázky z oblasti 3D tisku, 3D skenování a digitalizace, 3D modelování a zejm. robotického a CNC obrábění. Pracoviště disponuje nejmodernějšími zařízeními a know-how. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci konzultujte s vedoucím studia Tomášem Medkem.

  Více informací

 • Laserové gravírovací zařízení

  Možnosti realizace a cenovou kalkulaci zakázky konzultujte přímo s odpovědnou osobou, kterou je David Holubec.

  Více informací

 • Polygrafické služby

  Knihařská dílna fakulty, kterou vede Karel Bařina, je vybavena know-how i zařízeními potřebnými k realizaci uměleckých projektů v oblasti grafiky a knižní tvorby (grafická úprava, finalizace tiskových dat, tisk, vazba knih). Dílna disponuje polygrafickým zařízením na velkoformátový tisk, malonákladový digitální tisk a dokončovacím zařízením na vazbu publikací. Na pracovišti lze vytisknout a následně svázat vazbu V1 a V2, resp. ručně svázat vazbu V4 a V8. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci zakázky konzultujte přímo s vedoucím dílny.

  Více informací

 • Služby dřevodílny a kovodílny

  V dřevodílně a kovodílně lze po domluvě s vedoucím pracoviště Janem Lidmilou realizovat zakázky zpravidla z oblasti architektury výstav apod. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci zakázky konzultujte přímo s vedoucím dílny Pavlem Dvořákem.

  Více informací

 • Pronájem zvukového studia

  Zvukové studio, spravované Kabinetem audiovizuálních technologií, se skládá ze dvou zvukově izolovaných místností: zvukové režie a nahrávacího studia. Oba prostory prošly profesionální adaptací. Nahrávací studio je určeno pro zaznamenávání zvuku menších hudebních těles do 6 hráčů, snímání jednotlivých akustických nástrojů i menších skupin, tvorbu samplů a natáčení elektroakustické a elektronické hudby. Prostory zvukové režie byly upraveny tak, aby splňovaly profesionální standardy prostorové akustiky a umožňovaly zvukovou postprodukci, mix a mastering na vysoké úrovni. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci konzultujte s vedoucím zvukového studia Jiřím Suchánkem.

  Více informací

 • Pronájem videostudia

  Videostudio o ploše 75 m² (výška stropu 380 cm) je celofakultním pracovištěm pod správou Kabinetu audiovizuálních technologií, vybavené moderním LED světelným parkem se stmívacím mixem, profesionálními zábleskovými zařízeními Visatec a dalším příslušenstvím. Studio disponuje možností kompletního zatemnění černým sametem a je rovněž vybaveno různobarevnými klíčovacími a fotografickými pozadími. Studio je také vybaveno HD-SDI kabelovým propojením se zvukově oddělenou režií. Kromě podpory realizace audiovizuálních projektů studentů a pedagogů fakulty, je možné si studio pronajmout včetně kamerového řetězce JVC a BlackMagic s vysokým rozlišením. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci konzultujte s vedoucím videostudia Tomášem Hrůzou.

  Více informací

 • Služby přepisovacího pracoviště

  Specializovaná místnost pod správou Kabinetu audiovizuálních technologií, umožňující digitalizaci z historických obrazových a zvukových záznamů, využívaná jak studenty a pedagogy fakulty, tak i neziskovými veřejnými institucemi. Možnosti realizace a cenovou kalkulaci konzultujte s vedoucím kabinetu Filipem Cenkem.

  Více informací

 • Krátkodobé pronájmy A/V techniky

  Spřízněným kulturním institucím a subjektům fakulta krátkodobě zapůjčuje A/V techniku (produkční i prezentační). Bližší informace u vedoucího Kabinetu audiovizuálních technologií.

  Kontakt

 • Zápůjčky studentských děl

  Fakuta nabízí možnost zápůjčky uměleckých děl svých studentek a studentů do dalších prostor VUT. Touto cestou chceme přispět k estetizaci a kultivaci pracovních i reprezentativních prostor univerzity a zlepšit tak pracovní prostředí svých kolegyní a kolegů. Pro naše studentky a studenty jsou výpůjčky příležitostí jak prezentovat svá díla a získat praktické zkušenosti. Více zde.

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek