Oddělení pro tvůrčí a vzdělávací činnost

 • Oblast působnosti: koordinace sběru dat vykazovaných fakultou v Registru uměleckých výstupů (RUV) a jejich analýza; garance faktické správnosti dat vykazovaných v RUV; zajištění součinnosti fakulty s Radou RUV a jednotlivými segmenty registru; koordinace galerijní rady fakulty; asistence na přípravě, podávání a vyúčtovávání grantů a dotačních titulů zabezpečujících činnost fakultní galerie; koordinace a analytická podpora přípravy strategie fakulty (ve spolupráci s proděkany a proděkankami), zejména strategického záměru fakulty a jeho aktualizací; spolupráce s aplikační sférou a kreativním průmyslem včetně zajišťování odborných praxí studentů profesních studijních programů fakulty; podpora činnosti garantů studijních programů při naplňování standardů studijních programů; poradenská činnost akademické obci fakulty v otázkách týkajících se studijních programů; rozvoj a aplikaci zpětnovazebních mechanismů hodnocení výuky apod.; organizační asistence v ateliéru vedeném hostujícími umělci, resp. pedagogy; agenda rozvoje pedagogických kompetencí akademických pracovníků a studentů doktorského studia; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti.
 • doc. Mgr. Pavel Korbička

  doc. Mgr.

  PavelKorbička

  metodik a administrátor fakulty pro výsledky vykazované v Registru uměleckých výstupů MŠMT (RUV), zástupce fakulty v Segmentu Výtvarná umění RUV

  korbicka@favu.vut.cz


    

  Vizitka

 • prof. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D.

  prof. Mgr. A.

  LenkaKlodová

  Ph.D.

  koordinace spolupráce fakulty s Artotékou Moravské galerie v Brně a zápůjček děl studujících do prostor VUT, předsedkyně Galerijní rady FaVU

  klodova@favu.vut.cz


    

  Vizitka

 • MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D.

  MgA.

  Jennifer Helia
  De Felice

  Ph.D.

  organizační asistence v rámci Visiting Artist’s Studio

  +420 54114 6522
  jennifer@favu.vut.cz


    

  Vizitka

 • Mgr. Hana Tulinská

  Mgr.

  HanaTulinská

  specialista ve vzdělávání / metodička, metodická a administrativní podpora profesních studijních programů

  hana.tulinska@vut.cz


    

  Vizitka

Odpovědnost: prof. Mgr. A. Lenka Klodová, Ph.D.