Oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

 • Rozsah působnosti: koordinace sběru dat vykazovaných fakultou v Registru uměleckých výstupů (RUV) a jejich analýza; garance faktické správnosti dat vykazovaných v RUV; zajištění součinnosti fakulty s Radou RUV a jednotlivými segmenty registru; koordinace galerijní rady fakulty; koordinace a analytická podpora přípravy strategie fakulty (ve spolupráci s proděkany), zejména strategického záměru fakulty a jeho aktualizací; spolupráce s aplikační sférou a kreativním průmyslem; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti.
 • doc. Mgr. Pavel Korbička

  doc. Mgr.

  PavelKorbička

  místnost č. 110/U2, vedoucí oddělení, metodik fakulty pro výsledky odváděné do Registru uměleckých výstupů MŠMT (RUV), předseda galerijní rady fakulty, tel. 721 771 444

  korbicka@favu.vut.cz


    

  Vizitka

 • MgA. Jennifer Helia De Felice, Ph.D.

  MgA.

  Jennifer Helia
  De Felice

  Ph.D.

  místnost č. 318/U2, spolupráce s aplikační sférou, mediarchiv, organizační asistence v Ateliéru hostujícího pedagoga, tel. 608 766 373

  +420 54114 6522
  qvdefelice@favu.vut.cz


    

  Vizitka