Oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy

 • Rozsah působnosti: koordinace sběru dat vykazovaných fakultou v Registru uměleckých výstupů (RUV) a jejich analýza; garance faktické správnosti dat vykazovaných v RUV; zajištění součinnosti fakulty s Radou RUV a jednotlivými segmenty registru; koordinace galerijní rady fakulty; koordinace a analytická podpora přípravy strategie fakulty (ve spolupráci s proděkany), zejména strategického záměru fakulty a jeho aktualizací; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti.
 • doc. Mgr. Pavel Korbička

  doc. Mgr.

  PavelKorbička

  vedoucí oddělení, metodik pro RUV, tel. 721 771 444

  korbicka@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka