Kabinet designu

 • Nejmladší kabinet ve struktuře fakulty, Kabinet designu (KDE), vznikl v roce 2023. Kromě profesně orientovaných kurzů z oblasti designu (např. Design jako kritická praxe, Design for Social Change, Perspektivy designu, DTP a 2D grafika, Typografie a tvorba písma, Herní design, Systémové myšlení a design, Aktuální témata grafického designu ad.), koordinuje provoz vybraných celofakultních dílen a pracovišť (knihařská dílna, gravírovací dílna, keramická dílna, 2D tisk a 2D sken apod.). 

 • Budova U2 a U4, Údolní 244/53, Brno
  Místnosti: kanceláře (334/U2), knihařská dílna a 2D tisk/2D sken (109/U4), gravírovací dílna (S111/U2)
 • doc. MgA. Mikuláš Macháček

  doc. MgA.

  MikulášMacháček

  pověřený vedením kabinetu, garant studijních programů Design, zástupce fakulty v Segmentu Design Registru uměleckých výstupů MŠMT (RUV)

  machacek@favu.vut.cz

 • MgA. Karel Bařina, DiS.

  MgA.

  KarelBařina

  DiS.

  109/U4, knihařská dílna a 2D tisk/2D sken

  barina@favu.vut.cz

 • MgA. Martina Růžičková

  MgA.

  MartinaRůžičková

  334/U2

  +420733433555
  ruzickova@favu.vut.cz

 • Ing. arch. Ondřej Mohyla

  Ing. arch.

  OndřejMohyla

  334/U2

  mohyla@favu.vut.cz

 • Mgr. et MgA. Kristína Jamrichová, Ph.D.

  Mgr. et MgA.

  KristínaJamrichová

  Ph.D.

  334/U2

  xvjamrichova@vutbr.cz

 • Mgr. Jakub Mácha

  Mgr.

  JakubMácha

  334/U2

  macha@favu.vut.cz

 • MgA. David Holubec

  MgA.

  DavidHolubec

  xvholubec@vutbr.cz

Odpovědnost: doc. MgA. Mikuláš Macháček