Zahraniční oddělení

 • Oblast působnosti: zajišťuje výměnné pobyty studujících a pedagogů v rámci vzdělávacích programů (Erasmus+, Ceepus ad.), případně i na bázi přímé spolupráce s jednotlivými institucemi; poskytuje zahraničním studujícím a samoplátcům informace o studiu a přijímacím řízení a spolupodílí se na organizaci jejich studia a pobytu na fakultě; koordinuje součinnost fakulty (ve spolupráci s proděkanem pro internacionalizaci) s Odborem zahraničních vztahů VUT.
 • Úřední hodiny během semestru (jindy po předchozí domluvě)
  Po 10:00–12:00 13:00–15:00
  St  10:00–12:00 13:00–15:00
 • Mgr. Michal Mako

  Mgr.

  MichalMako

  místnost č. 321/U2
  zahraniční stáže, mobilitní programy Erasmus+ ad.

  +420 54114 6804
  mako@favu.vut.cz

 • Mgr. Ján Podracký

  Mgr.

  JánPodracký

  místnost č. 321/U2
  samoplátci, studijní program Fine Art & Design, EULiST

  +420 54114 6817
  podracky@favu.vut.cz

Odpovědnost: Mgr. Michal Mako