Informace o možnostech studia bez bariér.

 • Poradenské centrum

  Na VUT působí poradenská služba pro uchazeče o studium a studenty Alfons, která poskytuje poradenství a služby pro uchazeče o studium a studenty se specifickými potřebami. Konkrétně nabízí podporu osobám se zdravotním postižením, s duševním onemocněním, s chronickým somatickým onemocněním, se specifickými poruchami učení, s poruchami autistického spektra a narušenou komunikační schopností. Uchazeči o studium mají možnost požádat VUT o zohlednění specifických potřeb při přijímací zkoušce (o adaptaci průběhu přijímací zkoušky) a to vyplněním příslušné části elektronické přihlášky ke studiu. Pro zpřístupnění studia studentům se specifickými potřebami zajišťuje Poradenské centrum řadu služeb jako je tlumočení (artikulační, do českého jazyka), přepis, osobní a studijní asistence, adaptace studijní literatury (digitalizace), průvodcovské služby, zápůjčky kompenzačních pomůcek, režijní opatření (organizace individuálních studijních plánů, rozvrhů, individuální výuky) a řadu dalších služeb.

  Více informací

 • Univerzitní miniškolka

  Rodiče z VUT mají k dispozici univerzitní miniškolku Edisonka, jejíž provoz zajišťuje FEKT VUT. Provozní doba podle potřeb rodičů (7:00 až 20:00), předpokládaná péče o jedno dítě 1–3x týdně, internetový rezervační systém (vždy do pátku 12:00 hod zarezervujte na následující týden), kvalifikovaná odborná péče, provoz v době prázdnin, dotovaná cena za péči 40,- Kč/hod/dítě s možností využití sociálního fondu VUT.

  Více informací

 • Omezení areálu fakulty

  Fakulta výtvarných umění VUT je od listopadu roku 2016 umístěna v historickém areálu univerzity v centru Brna na ulici Údolní 53. S bezbariérovými úpravami velkorysých prostor fakulty je počítáno v plánové rekonstrukci areálu v následujících letech (2024/2025). 

  Areál Údolní

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek