Centrum výzkumu

 • Centrum výzkumu (CEV) je odborné pracoviště, které bylo zřízeno s cílem rozšiřovat kapacity (zejména aplikovaného) výzkumu v oblasti umění a designu, prohlubovat propojení fakulty s praxí, výzkumnými institucemi a dalšími subjekty z veřejného i soukromého sektoru. Centrum výzkumu je základní organizační jednotkou a nákladovým střediskem pro projekty aplikovaného i základního výzkumu, které nejsou realizovány na jiných pracovištích fakulty, nebo mají mezioborový charakter. Vedle zaměstnanců řešených projektů mohou v rámci centra působit také výzkumní pracovníci post-doc a post-mag programů fakulty.
 • Mgr. Veronika Sellner

  Mgr.

  VeronikaSellner

  koordinátorka centra

  sellner@favu.vut.cz

 • Výzkumné projekty

  • Vzdělávací počítačová hra o postavení Romů ve společnosti
   Technologická agentura ČR; období řešení: 1. 9. 2023 — 31. 8. 2026; alokace: 14,57 mil. Kč
  • Na klienta orientovaná data
   Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR; období řešení: 1. 3. 2023 — 31. 3. 2024; alokace: 2,39 mil. Kč
  • Archiv Radka Pilaře
   Dotační program hlavního města Prahy; období řešení: 1. 1. 2023 — 31. 12. 2023; alokace: 300 tis. Kč
  • Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury
   Technologická agentura ČR; období řešení: 1. 4. 2020 — 31. 3. 2022; alokace: 11,17 mil. Kč
  • Decentralizovaný sběr, analýza, vizualizace a interpretace rozsáhlých dat v umělecké praxi
   Technologická agentura ČR; období řešení: 1. 3. 2018 — 31. 3. 2021; alokace: 2,17 mil. Kč
  • Projekty smluvního výzkumu (Národní památkový ústav, Masarykův onkologický ústav);
   období řešení: 2021–2023; alokace: 1,06 mil. Kč
 • Aktuální zaměstnanci

Odpovědnost: Mgr. Veronika Sellner