Proděkanka pro vědu a kvalitu

 • Rozsah působnosti: koordinace vědecko-výzkumné činnosti fakulty; zpracování vnitřních předpisů, norem, strategických a rozvojových záměrů a jejich aktualizace v oblastech vědy a kvality; zabezpečení související agendy v oblasti hodnocení fakulty (ve spolupráci s proděkanem/proděkankou pro studium); zabezpečení přípravné fáze, koordinace a kontroly plnění výzkumných a vývojových projektů včetně projektů specifického vysokoškolského výzkumu a relevantních projektů operačních programů; organizace soutěže na podporu výsledků VaV a dohled nad řešením specifického výzkumu; koordinace činností při přípravě odborných konferencí a seminářů organizovaných fakultou; garance agendy habilitačních a profesorských řízení; koordinace vkládání a kontrola údajů vkládaných z oblasti VaV do informačního systému univerzity (v součinnosti s projektovou manažerkou fakulty); garance a koordinace ediční činnosti fakulty; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí projektovou manažerku fakulty a koordinuje součinnost fakulty s Odborem projektové podpory a Odborem výzkumu a vývoje VUT.
 • Mgr. Markéta Žáčková, Ph.D.

  Mgr.

  MarkétaŽáčková

  Ph.D.

  místnost č. 309/U2

  +420 54114 6823
  zackova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Projektová manažerka