Proděkan pro výstavbu a dislokace

 • Rozsah působnosti: koordinace kroků fakulty směrem k plánované rekonstrukci areálu Údolní 244/53; udržování aktuálního stavu pasportizace budov využívaných fakultou; koordinace využití prostor v budovách fakulty a zajišťovaní jejich funkčnosti (ve spolupráci s tajemníkem fakulty a správcem areálu Údolní 244/53); zlepšování prostorových a materiálních podmínek pro fungování všech fakultních pracovišť; koordinace a analytická podpora přípravy strategie fakulty (ve spolupráci s dalšími proděkany), zejména strategického záměru fakulty a jeho aktualizací; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Řídí činnost dislokační komise a koordinuje součinnost fakulty s Investičním odborem VUT a Provozním odborem VUT.
 • doc. MgA. Milan Houser

  doc. MgA.

  MilanHouser

  místnost č. 314/U2, statutární zástupce děkana

  +420 54114 6810
  houser@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Dislokační komise