Studentský mail u Googlu

Přihlašujte se ve formátu VUTlogin@vutbr.cz.

Google Mail

Fakultní mail – RoundCube

Mail pro zaměstnance (a pro ty studenty, kteří u Googlu být nechtějí).

RoundCube

Odpovědnost: MgA. Vít Baloun