Důležité termíny přijímaček do bakalářského programu

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Do 25. listopadu 2020 musíte podat přihlášku a odeslat na fakultu potřebné dokumenty, pak vás dopisem pozveme k přijímacím zkouškám. Přijímačky na FaVU mají dvě kola. Pokud uspějete v prvním kole, pak postupujete dál a čekají vás talentovky a test.

1. kolo – odevzdání prací
Ve středu 6. ledna 2021 (do 16:00) budete muset (nebo Vámi pověřená osoba) přinést své domácí práce (resp. portfolio) podle požadavků ateliéru, do kterého se hlásíte. Odborná komise je zhodnotí a pokud získáte více než 5 bodů, máte vyhráno a můžete do druhého kola.

2. kolo – talentovky a test
Talentovky trvají dva dny (2.–3. února 2021, 8:00–17:30), během nichž dostanete od vedoucí/ho ateliéru, do kterého jste se přihlásil/a, čtyři praktické úkoly, které budete muset vypracovat. Ve stejném termínu jako talentové zkoušky vás také čeká 30minutový test z dějin umění a obecného kulturního přehledu. Za všechny části přijímacích zkoušek ve druhém kole můžete získat maximálně 50 bodů. Pro přijetí pak stačí 35 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 25. listopadu 2020 (bakalářské studium)

Podat e-přihlášku