Důležité termíny přijímaček do bakalářského programu

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Od 1. října do 30. listopadu 2022 musíte podat elektronickou přihlášku (do 4. prosince 2022 je pak nutné odevzdat digitální portfolio vlastních prací). Přijímačky na FaVU mají dvě kola. Pokud uspějete v prvním kole (kde se posuzuje portfolio), postupujete dál a čekají vás talentovky (praktické úkoly na zadání vedoucí/ho ateliéru) a test z všeobecného kulturního rozhledu. Podrobné informace o průběhu přijímaček najdete zde.

1. kolo – odevzdání portfolia
Digitální portfolio se odevzdává elektronicky v rozhraní e-přihlášky do 4. prosince 2022 (včetně). Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních výtvarných prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty. Další specifická doporučení jednotlivých ateliérů jsou zveřejněná na zde. Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor. S ohledem na specifika zvoleného ateliéru je kromě povinného odevzdání digitálního portfolia možné předložit i originály prací, a to fyzicky v prostorách FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno, dne 30. listopadu 2022 od 9:00 do 13:00 hod. Originály prací musí být výrazně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí, a musí být součástí odevzdaného digitálního portfolia. Originály prací zaslané poštou nebudou akceptovány. Odborná komise portfolia během prosince zhodnotí a pokud uchazeč/ka získá více než 5 bodů, má vyhráno a postupuje do druhého kola.

2. kolo – talentovky a test
Druhé kolo talentové zkoušky se skládá ze čtyř praktických úkolů a testu. První a druhý praktický úkol je domácí. Třetí a čtvrtý praktický úkol je prezenční. Praktické úkoly vychází z ateliérových specializací a stanovují je příslušní vedoucí ateliérů. Zadání prvního a druhého úkolu bude uchazečům odesláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou v elektronické přihlášce ve středu 11. ledna 2023. Vypracované úkoly vloží uchazeč/ka elektronicky na určené datové úložiště v e-přihlášce (pod záložkou Přílohy) nejpozději ve středu 25. ledna 2022 do 12:00 hod. (poledne). V případě zpracovaní úkolu ve fyzické formě, do e-přihlášky odevzdá fotodokumentaci nebo video dokumentaci díla a slovní doprovod obsahující rozměry díla, techniku a krátkou anotaci či zdůvodnění. Maximální velikost jednoho odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat v rámci jednoho úkolu více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá v rámci jednoho úkolu právě jeden soubor. Zadání třetího a čtvrtého úkolů je písemné a pověřeným pedagogem je zveřejněno vždy před začátkem příslušné části zkoušky. Úkoly se zadávají fyzicky v prostorách ateliéru, do kterého se uchazeč hlásí, a to v průběhu 31. ledna a 1. února 2023. Na každý praktický úkol je vymezen čas 4 hodiny. Test teoretických znalostí z dějin umění a obecného kulturního přehledu se uskuteční v úterý 31. ledna 2023. Na test je vymezen čas 30 minut. Za všechny části přijímacích zkoušek ve druhém kole můžete získat maximálně 50 bodů. Pro přijetí pak stačí 35 bodů.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 30. listopadu 2022 (bakalářské studium)
ZbývÁ:

Podat e-přihlášku