Důležité termíny přijímaček do bakalářského programu 2024/2025

Předchozí Následující

Přijímací zkouška

Od 1. listopadu do 13. prosince 2023 musíte podat elektronickou přihlášku. Přijímačky na FaVU mají dvě kola. Pokud uspějete v prvním kole (kde se posuzuje portfolio), postupujete dál a čekají vás talentovky (praktické úkoly na zadání vedoucí/ho ateliéru) a test z všeobecného kulturního rozhledu. Podrobné informace o průběhu přijímaček najdete zde.

1. kolo – odevzdání portfolia
Portfolio se odevzdává elektronicky v rozhraní e-přihlášky (po jejím založení a odeslání) do 15. prosince 2023 (včetně). Digitální portfolio je sestavené z dokumentace vlastních prací, jejichž charakter je libovolný (v případě velkých cyklů se doporučuje předložení výběru). Portfolio je vhodné opatřit doprovodnými texty a popiskami. Další specifická doporučení jednotlivých ateliérů jsou zveřejněna zde. Maximální velikost odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá právě jeden soubor. S ohledem na specifika zvoleného ateliéru je kromě povinného odevzdání digitálního portfolia možné předložit i originály prací, a to fyzicky v prostorách FaVU VUT, Údolní 244/53, Brno, dne 13. prosince 2023 od 9:00 do 13:00 hod. Originály prací musí být výrazně označeny jménem uchazeče/ky a názvem ateliéru, do kterého se hlásí, a musí být součástí odevzdaného digitálního portfolia. Originály prací zaslané poštou nejsou akceptovány. Komise portfolia zhodnotí (bez osobní účasti uchazečů) a pokud uchazeč/ka získá více než 5 bodů, postupuje do druhého kola.

2. kolo – talentovky a test
Druhé kolo talentové zkoušky se skládá ze čtyř praktických úkolů a testu. První a druhý praktický úkol je domácí. Třetí a čtvrtý praktický úkol je prezenční. Praktické úkoly vychází z ateliérových specializací a stanovují je příslušní vedoucí ateliérů. Zadání prvního a druhého úkolu bude uchazečům odesláno elektronicky na emailovou adresu uvedenou v e-přihlášce ve středu 10. ledna 2024. Vypracované úkoly vloží uchazeč/ka elektronicky na určené datové úložiště v e-přihlášce (pod záložkou Přílohy) nejpozději ve středu 24. ledna 2024 do 12:00 hod. (poledne). V případě zpracovaní úkolu ve fyzické formě, do e-přihlášky odevzdá fotodokumentaci nebo video dokumentaci díla a slovní doprovod obsahující rozměry díla, techniku a krátkou anotaci či zdůvodnění. Maximální velikost jednoho odevzdaného souboru je 900 MB. V případě potřeby vkládat v rámci jednoho úkolu více souborů, uchazeč/ka soubory zkomprimuje do formátu .zip a do e-přihlášky odevzdá v rámci jednoho úkolu právě jeden soubor. Zadání třetího a čtvrtého úkolů je písemné a pověřeným pedagogem je zveřejněno vždy před začátkem příslušné části zkoušky. Třetí a čtvrtý úkol se zadává fyzicky v prostorách ateliéru, do kterého se uchazeč/ka hlásí, a to v průběhu 30. a 31. ledna 2024. Na každý praktický úkol je vymezen čas 4 hodiny. Test teoretických znalostí z dějin umění nebo designu a obecného kulturního přehledu se uskuteční v úterý 30. ledna 2024. Na test je vymezen čas 30 minut. Za všechny části přijímacích zkoušek ve druhém kole může uchazeč/ka získat max. 50 bodů. Ke studiu je přijat/a uchazeč/ka, jež úspěšně vykonal/a přijímací zkoušku (získal/a minimálně 35 bodů) a umístil/a se do limitního počtu přijímaných, který je uveden ve směrnici pro přijímací řízení.

Studium bez bariér

Máte-li nějaké specifické potřeby (zdravotní postižení, poruchy učení atd.) a pomohlo by vám přizpůsobení ať už přijímaček, nebo samotného studia, podívejte se, jaké možnosti nabízí poradenské centrum Alfons.

Přihlaste se on-line

Do 13. prosince 2023 (bakalářské studium)
ZbývÁ:

Podat e-přihlášku