Proděkanka pro studium

 • Rozsah působnosti: realizace a naplňování cílů bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu ve vztahu k vnitřním i vnějším právním normám a akreditačním standardům; příprava vnitřních předpisů, norem, strategických a rozvojových záměrů a jejich aktualizace v oblasti bakalářského a navazujícího magisterského studia; zabezpečení související agendy v oblasti hodnocení a akreditací fakulty; vyřizování záležitostí studentů a zaměstnanců ve vztahu ke studijním záležitostem; realizace harmonogramu akademického roku; garance přípravy rozvrhu (ve spolupráci s vedoucí/m Katedry teorií a dějin umění a vedoucí/m studijního oddělení); organizace přijímacího řízení ke studiu v bakalářském a navazujícím magisterském studijním programu; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Metodicky řídí studijní oddělení fakulty a koordinuje součinnost fakulty s Odborem studijních záležitostí VUT.
 • MgA. Katarína Hládeková, Ph.D.

  MgA.

  KatarínaHládeková

  Ph.D.

  +420 54114 6852
  qvhladekova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Studijní oddělení