Post-mag & Post-doc program

Od roku 2023 zavedla Fakulta výtvarných umění VUT nový program Post-mag/Post-doc FaVU, jehož smyslem je podpořit zapojení čerstvých absolventů a absolventek do profesního života a zároveň posílit rozvoj tvůrčí (umělecké, výzkumné či inovační) činnosti fakulty. Program spočívá ve vzniku krátkodobých pracovních pozic, které jsou obsazovány na základě každoročně opakovaných konkurzů.


Typy programů

Fakulta realizuje dva programy:

  1. Výzva pro umělce a umělkyně bývá vypsána obvykle na tři pracovní místa s polovičním úvazkem na dobu jednoho nebo dvou semestrů.* Přihlásit se mohou absolventi a absolventky magisterského nebo doktorského programu uměleckých škola a fakult, kteří budou realizovat projekt přímo profilující či rozvíjející zaměření zvoleného ateliéru, kabinetu či katedry (viz Organigram). Podstata spolupráce s vybraným pracovištěm musí být zřejmá z podané přihlášky a stvrzena doporučením min. jednoho pedagoga daného pracoviště. Blíže viz www.favu.vut.cz/f24415/d256261
  2. Výzva pro badatelky a badatele bývá vypsána na obsazení jednoho pracovního místa s polovičním úvazkem na dobu jednoho nebo dvou semestrů.* Přihlásit se mohou absolventi a absolventky doktorského studia (v ČR nebo zahraničí), kteří budou realizovat projekt související s činností výzkumných pracovišť fakulty, např. Katedry teorií a dějin umění, Centra výzkumu, příp. některého z kabinetů (viz Organigram). Podstata spolupráce s výzkumným pracovištěm musí být zřejmá z podané přihlášky a stvrzena doporučením min. jednoho pedagoga daného pracoviště. Blíže viz www.favu.vut.cz/f24415/d256262.


* 1. 9. 202? až 31. 8. 202?, nebo 1. 9. 202? až 28. 2. 202?.


Výsledky

Výsledek výzvy v roce 2023 viz www.favu.vut.cz/f24415/d242886

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek