Zápůjčky uměleckých děl studentek a studentů FaVU

  • FaVU nabízí možnost zápůjčky uměleckých děl svých studentek a studentů (nejen) do dalších prostor VUT. Touto cestou chceme přispět k estetizaci a kultivaci pracovních i reprezentativních prostor univerzity a zlepšit tak pracovní prostředí svých kolegyní a kolegů. Pro naše studentky a studenty jsou výpůjčky příležitostí jak prezentovat svá díla a získat praktické zkušenosti.
  • Jak postupovat? Díla si můžete vybrat z databáze níže, kterou aktualizujeme. Svůj zájem oznamte e-mailem na adresu produkce@favu.vut.cz. FaVU zajistí instalaci díla, jejíž nedílnou součástí bude popiska s názvem díla a jménem autorky nebo autora. Cena zápůjčky za dílo o rozměru do 2 m2 je 2000 Kč/rok, za dílo o rozměru nad 2 m2 je 4000 Kč/rok. Maximální možná délka výpujčky je po dobu studia autorky/autora. Po ukončení studia je možné vybrat si z katalogu jiné dílo nebo jednat s autorkou/autorem o odkupu díla. Autorky a autoři si vyhrazují právo dílo na nezbytně nutnou dobu odebrat pro výstavní účely.


Odpovědnost: Bc. Anna Kutilová