Zápůjčky uměleckých děl studentek a studentů FaVU

  • FaVU nabízí možnost zápůjčky uměleckých děl svých studentek a studentů (nejen) do dalších prostor VUT. Touto cestou chceme přispět k estetizaci a kultivaci pracovních i reprezentativních prostor univerzity a zlepšit tak pracovní prostředí svých kolegyní a kolegů. Pro naše studentky a studenty jsou výpůjčky příležitostí jak prezentovat svá díla a získat praktické zkušenosti.
  • Jak postupovat? Díla si můžete vybrat z databáze níže, kterou nejméně jednou ročně aktualizujeme. Svůj zájem oznamte e-mailem proděkance pro umění a rozvoj doc. Mgr.A. Lence Klodové, Ph.D. na adresu klodova@favu.vut.cz. FaVU zajistí instalaci výtvarného díla, jejíž nedílnou součástí bude popiska s názvem díla a jménem autorky nebo autora. Výpůjčka díla trvá po dobu studia autorky nebo autora. Po ukončení studia je možné jednat s autorkou nebo autorem o odkupu díla nebo je možné vybrat si z katalogu jiné dílo. Autorky a autoři si vyhrazují právo dílo na nezbytně nutnou dobu odebrat pro účely výstavy.


Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek