Katedra teorií a dějin umění

Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.