Zahraniční oddělení

 • Zahraniční oddělení zajišťuje výměnné pobyty studentů a pedagogů v rámci evropských vzdělávacích programů ERASMUS+, CEEPUS ad., případně i na bázi přímé spolupráce s jednotlivými školami; poskytuje zahraničním studentům informace o studiu a přijímacím řízení a spolupodílí se na organizaci jejich studia a pobytu na fakultě; koordinuje součinnost fakulty (ve spolupráci s proděkanem pro zahraniční vztahy) s Odborem zahraničních vztahů VUT.
   
  Úřední hodiny jsou shodné se studijním oddělením fakulty.
 • Mgr. Michal Mako

  Mgr.

  MichalMako

  místnost č. 321/U2, +420 541 14 6804

  mako@favu.vut.cz

Odpovědnost: Mgr. Michal Mako