Zápisy z jednání kolegia děkana

Tato složka není viditelná všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek