Kabinety a dílny s celofakultní působností

 • Kabinet 3D technologií

  Kabinet, který vznikl z potřeby zabezpečit celofakultní výuku předmětů v oblasti 3D tisku, 3D skenování a CNC a robotického obrábění. Personálně i technologiemi je kabinet navázán na 3D studio, které již od roku 2007 na půdě fakulty úspěšně realizuje technologicky náročné prostorové zakázky s využitím jedinečného know-how a metod digitálního sochařství. 

  Více informací

 • Kabinet audiovizuálních technologií

  Kabinet, který je na fakultě od roku 1999 garantem základní audiovizuální gramotnosti studujících. Kromě zabezpečení výuky celofakultních kurzů v oblasti audiovize, je kabinet využívaným meziateliérovým pracovištěm, řešícím praktické dokončení novomediálních projektů studentů a studentek všech ateliérů. Kabinet poskytuje konzultace studujícím v oblasti zpracování fotografie, videa, zvuku a interaktivních realizací a disponuje prezentační i produkční technikou, kterou si může bezplatně zapůjčit celá akademická obec fakulty. Kabinet je rovněž frekventovaným školicím pracovištěm doktorandů a doktorandek.

  VÍCE INFORMACÍ

 • Kabinet designu

  Nejmladší kabinet ve struktuře fakulty vznikl v roce 2023. Kromě profesně orientovaných kurzů z oblasti designu koordinuje provoz vybraných celofakultních dílen a pracovišť.

  Více informací

 • Kabinet tradičních médií

  Kabinet tradičních médií vznikl na konci roku 2018 transformací Kabinetu večerní kresby. Kromě nezbytného zázemí pro kurzy večerní kresby, zabezpečuje výuku v oblastech technologie malby a klasických grafických technik.

  Více informací

 • Oddělení informačních technologií

  Pracoviště, které od založení fakulty zajišťuje chod její počítačové sítě (školní počítače a servery, datové rozvaděče a přepínače, strukturovaná kabeláž, koncové telefonní linky, přístupové body bezdrátové sítě atd.), stará se o počítačovou učebnu a studovnu. Poskytuje konzistentní uživatelské prostředí pro všechny aktuálně používané počítačové platformy (centrální přihlašovací systém), provoz emailu, jmenné služby, databázové služby, souborové služby a též komplexní webhosting včetně virtualizačních služeb. V neposlední řadě se podílí na integraci fakultní studijní agendy s centrálním Informačním systémem VUT.

  Více informací

 • Knihařská dílna

  Knihařská dílna slouží akademické obci fakulty pro plnění úkolů souvisejících se studiem a výukou, publikační a propagační činností fakulty. Knihařská dílna disponuje polygrafickým zařízením na velkoformátový tisk, malonákladový digitální tisk a dokončovacím zařízením na vazbu publikací. Pracoviště rovněž zabezpečuje výuku odborných předmětů zejm. pro obor Design.

  Více informací

 • Dřevodílna a kovodílna

  Dílny slouží studujícím a zaměstnancům fakulty pro plnění úkolů souvisejících se studiem a výukou, resp. výstavní činností. Jsou vybaveny profesionálními dřevoobráběcími a kovoobráběcími zařízeními a nástroji. Práce v dílnách je možná pod dohledem vedoucí/ho, příp. po zaškolení a předchozí domluvě. Součástí dílen je půjčovna nářadí.

  Více informací

 • Laserová gravírka a vakuový lis

  Velkoformátové profesionální laserové gravírovací zařízení a velkoformátový vakuový lis na plast.

  Více informací

 • Keramická dílna

  Keramická dílna slouží studujícím a zaměstnancům fakulty k realizaci prostorových objektů z keramických materiálů. V dílně je možno vypalovat terakotu, keramické licí hmoty, šamotové a kameninové hlíny a porcelán včetně glazur na jejich povrchu. Ve výjimečných případech je keramická pec využívána k vytvrzování hmot za tepla, případně pro práci s tabulovým sklem.

  Více informací

 • Sádrovna

  Jednoúčelová prostora pod správou Ateliéru sochařství.

  Více informací

 • Lakovna a laminovna

  Specializované prostory vybavené potřebným zázemím, tzn. profesionálním stříkacím boxem, vzduchotechnikou atd.

  Více informací

 • Šicí dílna

  Fakulta disponuje poloprofesionálním výšivkovým strojem a dalším šicím vybavením.

  Kontaktní osoba

 • Sítotisk

  Specializované pracoviště pod správou Ateliéru kresby a grafiky a Kabinetu tradičních médií.

  Více informací

 • 3D studio

  V ČR naprosto jedinečné pracoviště realizující technologicky náročné zakázky z oblasti 3D tisku a digitalizace, CNC obrábění, robotického obrábění atd.

  Více informací

 • Studio Matter (recyklační dílna)

  Matter je místem, kde studenstvo a zaměstnanci FaVU mohou získat zadarmo materiál k vlastní tvorbě. Založili jsme ho v roce 2022 jako prostor, kde se dají nalézt recyklovatelné materiály, ze kterých se dají tvořit další díla.

  Více informací

.


Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek