Fakultní studentské spolky a iniciativy.

 • Orgán

  Zapsaný spolek Orgán vznikl v roce 2019 z iniciativy studentky Barbory Šimkové v rámci její diplomové práce, jakožto dobrovolný, neziskový a samosprávný svazek studentek a studentů, absolventek a absolventů, a také zaměstnankyň a zaměstnanců Fakulty výtvarných umění VUT. Bližší informace o účelu spolku naleznete v jeho stanovách. Spolek je otevřen všem výše zmíněným skupinám, přihlášky jsou ke stažení zde. Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte na adresu fakulty, či v elektronické podobě na e-mail favu-organ@vut.cz (v tomto případě je třeba doplnit podpis osobně na nejbližší schůzi).

  Orgán

 • H.Art

  Studentská iniciativa, působící na fakultě již několik let, jejímž hlavním cílem je zlepšit informovanost o politickém dění ve škole.

  Facebook

 • Ekobuňka FaVU

  Od roku 2020 na fakultě existuje tzv. ekobuňka. Jako studující a zaměstnanci FaVU chceme, aby i naše fakulta hledala cesty k tomu, jak fungovat udržitelně a s ohledem na závažnost situace, ve které se jako společnost čelící změnám klimatu nacházíme.

  MS Teams

 • Bublina

  Kolektiv studentek a studentů FaVU, který od roku 2020 vydává školní časopis. Bublina vychází v elektronické i tištěné podobě jednou za semestr.

  Bublina

 • Studio Matter

  Studio Matter je místem, kde studentstvo a zaměstnanci FaVU mohou získat zadarmo materiál k vlastní tvorbě. Založili jsme ho v roce 2022 jako prostor, kde se dají nalézt recyklovatelné materiály, ze kterých se dají tvořit další díla. Jde nám o udržitelnost umělecké produkce a šetrné zacházení s přírodou.

  Studio Matter

 • Rádio FaVU

  Studentské internetové rádio.

  Rádio

 • FaVU label

  Kolektivní platforma poskytující prostor k prezentaci a archivaci hudebních a zvukových projektů akademické obce fakulty vč. absolventů a absolventek a přátel školy.

  Discord

 • #favulife

  Nemoderovaná platforma, fakultní zrcadlo.

  Instagram

 • Studentská komora AS FaVU

  Studentská komora Akademického senátu FaVU zastupuje zájmy studenstva v akademické samosprávě fakulty.

  AS FaVU

 Zástupci studujících v orgánech a poradních sborech fakulty a univerzity.

Zástupci studujícíchakademickém senátu fakulty Barbora Ilič, Klára Odehnalová, Klaudia Ďugelová, Ondřej Zábojník
Zástupce studujících v akademickém senátu univerzity Martin Žák
Zástupci studujícíchdisciplinární komisi Miroslav Maixner, Tereza Lichá, Jakub Tajovský
Zástupce studujících v Radě studijních programů Výtvarná umění Marie Zandálková
Zástupce studujících v Radě studijních programů Volné umění a Design
Jakub Polách
Zástupce studujících v Radě studijního programu Fine Art and Design
Michal Kučerák
Zástupce studujících v kolegiu děkana Martin Žák
Zástupci studujících a alumni v galerijní radě Judita Levitnerová, Jozef Mrva, Tomáš Plachký
   

Odpovědnost: BcA. Tadeáš Polák