Fakultní studentské spolky a iniciativy.

 • Orgán

  Zapsaný spolek Orgán vznikl v roce 2019 z iniciativy studentky Barbory Šimkové v rámci její diplomové práce, jakožto dobrovolný, neziskový a samosprávný svazek studentek a studentů, absolventek a absolventů, a také zaměstnankyň a zaměstnanců Fakulty výtvarných umění VUT. Bližší informace o účelu spolku naleznete v jeho stanovách. Spolek je otevřen všem výše zmíněným skupinám, přihlášky jsou ke stažení zde. Vyplněné a podepsané přihlášky zasílejte na adresu fakulty, či v elektronické podobě na e-mail favu-organ@vut.cz (v tomto případě je třeba doplnit podpis osobně na nejbližší schůzi).

  Orgán

 • H.Art

  Studentská iniciativa, působící na fakultě již několik let, jejímž hlavním cílem je zlepšit informovanost o politickém dění ve škole.

  Facebook

 • Ekobuňka FaVU

  Od roku 2020 na fakultě existuje tzv. ekobuňka. Jako studentky a zaměstnanci FaVU chceme, aby i naše fakulta hledala cesty k tomu, jak fungovat udržitelně a s ohledem na závažnost situace, ve které se jako společnost čelící změnám klimatu nacházíme.

  MS Teams

 • Bublina

  Kolektiv studentek a studentů FaVU, který od roku 2020 vydává školní časopis. Bublina vychází v elektronické i tištěné podobě jednou za semestr.

  Bublina

 • Matter FaVU

  Matter je místem, kde studenstvo a zaměstnanci FaVU mohou získat zadarmo materiál k vlastní tvorbě. Založili jsme ho v roce 2022 jako prostor, kde se dají nalézt recyklovatelné materiály, ze kterých se dají tvořit další díla. Jde nám hlavně o udržitelnost umělecké produkce a šetrné zacházení s přírodou.

  Matter

 • Rádio FaVU

  Studentské internetové rádio.

  Rádio

 • #favulife

  Nemoderovaná platforma, fakultní zrcadlo.

  Instagram

 • Studentská komora AS FaVU

  Studentská komora Akademického senátu FaVU zastupuje zájmy studenstva v akademické samosprávě fakulty.

  AS FaVU

 Zástupci studujících v orgánech fakulty a univerzity.

 Zástupci studujícíchakademickém senátu fakulty Natálie Sodomková (AHM), Jakub Polách (AGD1), Martin Žák (PHD), Tadeáš Polák (AEN)
 Zástupce studujících v akademickém senátu univerzity Martin Žák (PHD)
 Zástupci studujícíchdisciplinární komisi Miroslav Maixner (AM3), Natálie Sodomková (AHM), Jakub Tajovský (PHD)
 Zástupce studujícíchradě studijních programů Marie Zandálková (ATD)
 Zástupce studujícíchkolegiu děkana Tadeáš Polák (AEN)
 Zástupci absolventů v galerijní radě Jozef Mrva, Tomáš Plachký
   

Odpovědnost: Tadeáš Polák