Fakultní studentské spolky a iniciativy.

 • Orgán

  Z iniciativy studentů vznikl v květnu roku 2019 na půdě fakulty registrovaný spolek Orgán – dobrovolný, neziskový a samosprávný svazek fyzických osob, studentů, absolventů a zaměstnanců Fakulty výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně. Ustanovující schůze spolku proběhla 16. května 2019 jako součást diplomové práce Politika všedního dne Barbory Šimkové. V současnosti spolek provozuje studentskou kantýnu Vegýna v přízemí budovy U4. Více k činnosti spolku v průběhu akademického roku 2019/2020.

 • H.Art

  Studentská iniciativa, působící na fakultě již několik let, jejímž hlavním cílem je zlepšit informovanost o politickém dění ve škole.

  Facebook

 • Studentská komora AS FaVU

  Studentská komora Akademického senátu FaVU zastupuje studenty a jejich zájmy v akademické samosprávě fakulty.

  AS FaVU

 

Zástupci studentů v orgánech fakulty a univerzity.

Odpovědnost: Tadeáš Polák