Na této stránce jsme pro vás připravili přehled nejdůležitějších informací a postupů,
které vám pomohou před zahájením a během prvních dnů vašeho studia na Fakultě výtvarných umění VUT.

 • Dislokace fakulty

  Fakulta se nachází v centru města a je snadno dostupná MHD (např. tramvaj č. 4, zastávka Úvoz). V areálu Údolní 53 je fakulta dislokována do několika budov. V budově U2 najdete děkanát, katedru teorií a dějin umění, posluchárny, počítačovou učebnu, knihovnu, specializované kabinety, zvukové studio, videostudio, půjčovnu A/V techniky, galerii, některé dílny a také ateliéry video, herních médií, performance, kresby a grafiky, sochařství 2. V budově U4 najdete knihařskou dílnu, studentský klub a ateliéry malířství 1, 2 a 3, intermédií, produktového designu, grafického designu 1 a 2, tělového designu, environmentu, fotografie. V budově U5 najdete historickou aulu, Kabinet 3D technologií a Ateliér sochařství 1. V budově U9 je pak pracoviště robotického a CNC obrábění a lakovna a laminovna.

  Mapa

 • Režim budov

  Budovy, které fakulta v areálu Údolní 53 pro svou potřebu využívá, jsou otevřeny od 6 do 22 hodin ve všední dny a od 8 do 20 hodin o víkendu a svátcích. V období dokončování klauzurních a diplomových prací (závěr zimního a letního semestru) jsou budovy mimořádně otevřeny 24 hodin denně (mezi 22 hodinou noční a 6 hodinou ranní je umožněn pouze odchod z budov). Přesný režim je každý semestr ošetřen rozhodnutím děkana. V období vánočních prázdnin je areál pro studenty uzavřen. V období letních prázdnin je studentům umožněn vstup do prostor příslušného ateliéru od 8 do 20 hodin. Univerzitní předpisy nedovolují pohyb psů v areálu školy, všechny budovy jsou nekuřácké (prostor pro kuřáky je vyhrazen před budovou U2).

  Provozní řád

 • Studijní oddělení

  Studijní oddělení slouží pro vyřizování věcí spojených se studiem. Zde můžete získat potvrzení o studiu a poradí vám s vašimi studijními problémy. Oddělení se nachází ve 2. patře budovy U2 (budova s hlavní vrátnicí), místnost č. 321. Vedoucí studijního oddělení je Hana Křížová, která má na starosti zejm. přijímací zkoušky, zápisy studentů a magistry, a Jana Janečková, která má na starosti studenty bakalářského stupně studia. Vyřizování věcí spojených se studijními a pracovními stážemi v zahraničí a podpora studentů v doktorském studijním programu je v kompetenci Kláry Ergensové. Návštěvy jsou možné v úředních hodinách: pondělí a středa 10–12 a 13–15 hodin, ve čtvrtek pak 10–12 hodin. Během prázdnin jsou návstěvy možné po předchozí domluvě na e-mailu studijni@favu.vut.cz.

  Studijní oddělení

 • VUT mail

  Pro e-mailovou komunikaci s pracovníky školy je třeba používat výhradně váš školní e-mail – VUT mail (případně VUT zprávy). Sledovat školní e-mail patří mezi povinnosti studenta. Jakákoli zpráva doručená do školní schránky je školou považována za přečtenou. Na váš školní e-mail jsou také přesměrovány VUT zprávy. Jsou to krátké zprávy, kterými se komunikuje v rámci celoškolského informačního systému. Fakultou je vám přidělena adresa (VUT mail) ve tvaru login@vutbr.cz a touto adresou a vaším VUT heslem se ke své poště přihlásíte na gmail.com. Aktivaci VUT hesla je třeba provést pomocí počátečního hesla (uvedeno ve vyrozumění o přijetí). Při problémech kontaktujte systémového integrátora fakulty (vitb@favu.vut.cz).

  První přihlášení

 • StudIS

  StudIS je studijní částí Informačního systému VUT, kde najdete rozvrhy, elektronický index, registraci předmětů, zápis do dalšího ročníku, registraci termínů na zkoušky a zápočty, hodnocení předmětů, ankety, modul Stipendia a poplatky aj. Některé položky mohou být v určité části roku skryté. Přes StudIS se registrujete do volitelných předmětů a do předmětů s možností výběru termínu výuky (registrace vyučování), povinné předměty jsou vám nastaveny automaticky. Termín a postup je zveřejněn vždy v aktualitách studijního oddělení. Registrace jsou vždy před začátkem semestru. Během studia je potřeba sledovat také aktuality studijního a zahraničního oddělení na stránkách fakulty.

  Studis

 • Studentský průkaz

  Průkazem je bezkontaktní karta, umožňující přístup do budov a místností školy, platbu v menzách, tisk v knihovně, prokazuje se s ní totožnost na zkouškách atd. Existují dva typy průkazů – Studentský průkaz VUT a Průkaz ISIC. Jak průkaz získat? Průkaz si můžete objednat na odkazu níže. Hotový průkaz si následně vyzvednete na studijním oddělení. Každému studentovi, který si sám přes studentský informační portál (StudIS) neobjedná ISIC, bude studijním oddělením fakulty objednána základní studentská karta, která slouží pro přístup do budov fakulty, do informačních center, platbu za obědy atd. Karta ISIC je sice dražší, ale můžete díky ní čerpat slevy i v zahraničí. Další informace najdete zde.

  Průkazy

Na co nezapomenout?

 • Ubytování a stravování

  Univerzita nabízí svým studentům ubytování na kolejích. Vše o ubytování na kolejích najdete na webu Kolejí a menz VUT, kde je možné podat elektronickou přihlášku k ubytování. Jsou zde uvedeny i termíny pro podávání žádostí. Fakulta nemá vlastní menzu, ale má vlastní stravovací zařízení s názvem Vegýna, které se nachází v areálu fakulty v budově U4. Jedná se o malé, ale naprosto dostačující bistro, ve kterém je možné se denně dobře najíst. Nejbližší menza VUT je menza Fakulty stavební na ulici Rybkova.

  Koleje a menzy

 • Časový plán a rozvrh

  Studentem/studentkou Fakulty výtvarných umění VUT se stáváte dnem zápisu. Internetová stránka Časový plán studia vám pomůže zorientovat se v důležitých termínech: začátky semestrů, zkouškové období, prázdniny aj. Rozvrh je zveřejněn vždy před začátkem zápisů do zimního semestru. Harmonogram státních a ateliérových zkoušek se vypisuje před koncem semestru a zkoušky mají přesně dané termíny. Jednotlivé zkouškové termíny neateliérových předmětů vypisují pedagogové elektronicky a je třeba se na zkoušku rovněž elektronicky přihlásit přes svůj studentský portál.

  Časový plán a rozvrh

 • Informační schůzka + FaVU New Season

  Povinná informační schůzka nově přijatých v bakalářském a magisterském stupni studia se koná během prvního týdne zimního semestru, více informací vám podá studijní oddělení fakulty.
  +
  Od r. 2019 se ve vybranou středu na začátku zimního semestru koná shromáždění akademické obce fakulty spojené se slavnostním zahájením akad. roku, představením nových pedagogů a dalším kulturním programem (tzv. FaVU New Season).

  FaVU New Season

Něco tady chybí? Zeptejte se zástupců studujících v akademickém senátu fakulty a zkuste fakultní intranet.

Intranet FaVU

Nezapomeňte si projít stránku věnující se poradenství pro studující.

poradenství pro studující

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek