Oddělení produkce a public relations

 • Rozsah působnosti: spolupráce na zabezpečení agendy zaměřené na vnější vztahy a public relations fakulty (ve spolupráci s vedoucím oddělení pro tvůrčí činnost a vnější vztahy); spolupráce na přípravě a koordinaci marketingové strategie FaVU VUT a jejich dílčích projektů, včetně rozvoje značky fakulty na sociálních sítích (ve spolupráci s proděkankou pro umění a rozvoj); komunikace s médii v koordinaci s tiskovou mluvčí VUT; editace fakultního webu, newsletteru a sociálních sítí; realizace propagačních kampaní a komunikace s mediálními partnery; koordinace a produkce fakultních akcí pro veřejnost (den otevřených dveří, účast na veletrzích vzdělávání, letní školy apod.); produkce a koordinace výstavních projektů fakulty (zejm. výstavy diplomujících) vč. provozu Galerie FaVU; zajišťování dokumentace fakultních akcí a spolupráce na správě jejich archivu; koordinace součinnosti fakulty s Odborem marketingu a vnějších vztahů VUT (společně s proděkankou pro umění a rozvoj); pronájmy prostor a prodej a vydávání publikací (ve spolupráci s proděkankou pro vědu a kvalitu a tajemnicí fakulty); komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Řídí činnost oddělení produkce fakulty. 
 • MgA. Anna Saavedra

  MgA.

  AnnaSaavedra

  produkční & public relations
  místnost č. 313/U2


    
    

  Vizitka     Projektový manažer