Projektová manažerka / Oddělení produkce

 • Rozsah působnosti: vyhledávání a zveřejňování dotačních a grantových příležitostí; koordinace a podpora realizačních týmů projektů fakulty; evidence řešených projektů v IS VUT; poskytování informací o fakultě sdělovacím prostředkům (v součinnosti s proděkankou pro umění a rozvoj); produkční podpora výstavních projektů fakulty (zejm. výstavy diplomujících) vč. provozu fakultních galerií (produkce výstavního programu Galerie FaVU, koordinace všech činností a administrativních úkonů spojených s provozem školní galerie, spolupráce s kurátorem/kurátorkou, finanční řízení provozu galerie, příprava grantových žádostí, propagace galerie); spolupráce na výroční zprávě o činnosti fakulty; koordinace součinnosti fakulty s Odborem projektové podpory VUT (společně s proděkankou pro vědu a kvalitu) a s Odborem marketingu a vnějších vztahů VUT (společně s proděkankou pro umění a rozvoj); pronájmy prostor a prodej a vydávání publikací (ve spolupráci s proděkankou pro vědu a kvalitu a tajemnicí fakulty); komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Řídí činnost oddělení produkce fakulty.
 • Mgr. Monika Šimková

  Mgr.

  MonikaŠimková

  místnost č. 313/U2

  +420 54114 6828
  simkova@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka