Projektová manažerka / Oddělení produkce

  • Rozsah působnosti: vyhledávání a zveřejňování dotačních a grantových příležitostí; koordinace a podpora realizačních týmů projektů fakulty; evidence řešených projektů v IS VUT; poskytování informací o fakultě sdělovacím prostředkům (v součinnosti s proděkankou pro umění a rozvoj); produkční podpora výstavních projektů fakulty vč. provozu fakultních galerií; příprava výroční zprávy o činnosti fakulty; koordinace součinnosti fakulty s Odborem projektové podpory VUT (společně s proděkankou pro vědu a kvalitu) a s Odborem marketingu a vnějších vztahů VUT (společně s proděkankou pro umění a rozvoj); pronájmy prostor a prodej publikací; komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti. Řídí činnost oddělení produkce fakulty.
  • Mgr. Monika Šimková

    Mgr.

    MonikaŠimková

    místnost č. 313/U2

    +420 54114 6828
    simkova@favu.vut.cz


       
      

    Vizitka