Oddělení projektové podpory

 • Oblast působnosti: vyhledávání grantových a dotačních příležitostí relevantních pro FaVU VUT a jejich zpřístupňování akademické obci fakulty; projektová podpora při přípravě, realizaci a implementaci národních i mezinárodních grantových projektů a zajištění související administrativy; podpora řešitelům projektů v rámci celého projektového cyklu, spolupráce a podpora při tvorbě rozpočtů, komunikace s poskytovateli; administrativní řízení řešených projektů, hlídání milníků, čerpání přidělených zdrojů; správa dokumentace projektů a jejich evidence v informačním systému univerzity; koordinace součinnosti fakulty s Odborem projektové podpory VUT (společně s proděkankou pro vědu a kvalitu); komunikace a zveřejňování informací v oblasti své působnosti.
 • Mgr. et Ing. et Bc. Libor Lněnička, Ph.D.

  Mgr. et Ing. et Bc.

  LiborLněnička

  Ph.D.

  projektový manažer, místnost č. 323b/U2
  konzultační hodiny: Po 9:00–11:00, St 13:00–15:00

  +420 54114 6844
  lnenicka@favu.vut.cz


    
    

  Vizitka     Centrum výzkumu

Odpovědnost: Mgr. et Ing. et Bc. Libor Lněnička, Ph.D.