Doktorské studium

Doktorské studium na Fakultě výtvarných umění VUT je určeno všem, kteří úspěšně ukončili magisterské studium na vysoké škole a jejich výsledky v praktické a/nebo teoretické činnosti mají těžiště zejména v oblasti umění a/nebo designu.


Informace a dokumenty týkající se organizace doktorského studia na fakultě

Aktuality k výuce

 • Harmonogram akademického roku 2023/2024 najdete zde.
 • Skupina Doktorandstvo FaVU v MS Teams: https://bit.ly/39k2btB.
 • Setkání s garantem a koordinátorkou doktorského studia ve středu 13/9 2023 v 10.00 v místnosti č. 216/U2.
 • Společná úvodní hodina pro studující a pedagogy (vč. školících) 1. a 2. ročníku v úterý 19/9 2023 v 10.00 v místnosti č. 216/U2.
 • Výuka předmětu Digitální kultura (zimní semestr 2023/2024) každý čtvrtek, 16.00–17.40, Janáčkovo nám. 2a, učebna N51, zahájení semestru 21/9, konec semestru 21/12, výuku koordinuje doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.
 • Rozvrh a podmínky udělení zápočtu předmětu Seminář k disertační práci jsou určeny individuální domluvou doktoranda/doktorandky se svým školitelem/školitelkou.
 • Informace pro absolvování předmětu Cizí jazyk pro doktorské studium (Mgr. Věra Batystová) najdete na tomto odkaze.
 • Workshop s Alexandrou Pirici v listopadu 2023.
 • Mimořádné semináře a přednášky zahraničních hostů na FaVU v listopadu 2023 a únoru 2024: Maja a Reuben Fowkesovi, Elke Krasny
 • Osobní konzultace pro doktorandstvo s Majou a Reubenem Fowkesovými a Elke Krasny (listopad 2023, únor 2024).
 • Konference – prezentace výsledků specifického vysokoškolského výzkumu FaVU 2023, 22. ledna 2024: program.
 • Termíny výuky předmětu Provozní systém současného umění (letní semestr 2023/2024) budou určeny po individuální domluvě se studentstvem. Výuku koordinuje Mgr. Silvie Šeborová.
 • Veřejné doktorandské kolokvium: program
Harmonogram výuky předmětů Společná teoretická výuka 2, Společná teoretická výuka 4Teorie současného uměníVýzkumná práce uměleckou tvorbou v letním semestru akademického roku 2023/2024
ÚT 13/210.00–12.00 Společná teoretická výuka 2 a 4 (Magid, Zálešák) – U2/216
13.00–14.30 Teorie současného umění (Mazanec) – U2/333
15.00–16.30 Výzkumná práce uměleckou tvorbou (Veselá) – U2/333
ÚT 27/2
ST 28/2

ÚT 13.00–16.30 Výukový modul Elke Krasny (AT) – U2/216
ST 10.00–15.00 Osobní konzultace Elke Krasny (AT) s doktorandstvem – U2/333
ST 18.00–19.00 Veřejná přednáška Elke Krasny (AT) v Moravské galerii – UMPRUM (Husova 18, Brno)
ÚT 12/3

10.00–12.00 Společná teoretická výuka 2 a 4 (Magid, Zálešák) – U2/216
13.00–14.30 Teorie současného umění (Mazanec) – U2/333
15.00–16.30 Výzkumná práce uměleckou tvorbou (Veselá) – U2/333
ÚT 26/3

10.00–12.00 Společná teoretická výuka 2 a 4 (Magid, Zálešák) – U2/216
13.00–14.30 Teorie současného umění (Mazanec) – U2/333
15.00–16.30 Výzkumná práce uměleckou tvorbou (Veselá) – U2/333
ÚT 9/4Individuální příprava na doktorandské kolokvium
ÚT 16/4
ST 17/4
ČT 18/4
Doktorandské kolokvium (1. a 2. ročník povinně s příspěvky, ostatní doktorandstvo a školící jako diskutující)
ÚT 30/4

10.00–12.00 Společná teoretická výuka 2 a 4 (Magid, Zálešák) – U2/216
13.00–14.30 Teorie současného umění (Mazanec) – U2/333
15.00–16.30 Výzkumná práce uměleckou tvorbou (Veselá) – U2/333
ÚT 7/5

10.00–12.00 Společná teoretická výuka 2 a 4 (Magid, Zálešák) – U2/216
13.00–14.30 Teorie současného umění (Mazanec) – U2/333
15.00–16.30 Výzkumná práce uměleckou tvorbou (Veselá) – U2/333

Zázemí

Kromě přístupu do prostor příslušného školícího pracoviště (ateliéry, kabinety, katedra), který je na domluvě se školitelem/kou (resp. vedoucí/m školícího pracoviště), a možnosti využívání celofakultních pracovišť (knihovna, dřevodílna a kovodílna, knihařská dílna, laminovna a lakovna, počítačová studovna, videostudio, zvukové studio, střižny, 3D studio ad.), jsou doktorandům a doktorandkám vyhrazeny sdílené doktorandské pracovny (místnosti 333 a 334, budova U2, třetí patro vpravo, 30+35 m², které jsou vybaveny konferenčním systémem a výkoným počítačem na platformě Mac OS a Windows, včetně tiskárny, skeneru a tabletu) a doktorandský ateliér (místnost 113, budova U1, přízemí, 110 m²). Pro půjčování A/V techniky a rezervaci produkčních prostor platí stejná pravidla jako pro studentky a studenty bakalářského a magisterského studijního programu. Další benefity pro doktorand(k)y fakulty (zvýhodněné volání, neomezené cloudové služby, přístup k celouniverzitnímu softwaru vč. ročních licencí Adobe CC, přístup k ICOM kartám ad.) najdete na Intranetu FaVU. Studenti a studentky mají také možnost požádat o zohlednění specifických potřeb (zdravotní postižení, duševní onemocnění, chronické somatické onemocnění, specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra a narušené komunikační schopnosti apod.). Vyřízením této problematiky se zabývá Poradenské centrum VUT Alfons. Rodiče mohou využít služeb univerzitní miniškolky Edisonka a dalších poradenských služeb. Případné dotazy a přání směřujte na předsedu oborové rady nebo koordinátorku doktorského studia. Složení oborové rady doktorského studijního programu najdete zde. Informace k ombudsmanovi fakulty jsou dostupné na stránce věnované sociálnímu bezpečí.

Harmonogram

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
13. 9. 2023zápis (9:00–9:45) nově přijatých uchazečů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka (10:00) s předsedou oborové rady a koordinátorkou doktorského studia
18. 9. – 15. 12. 2023výuková část semestru
13. 10. 2023poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
13. 10. 2023poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
23. 11. 2023zasedání oborové rady
22. 1. 2024poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2023 do RUV
9. 2. 2024poslední termín pro zápočty a zkoušky za zimní semestr 2023/2024
9. 2. 2024poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
9. 2. 2024poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2023 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
12. 2. – 10. 5. 2024výuková část semestru
do 30. 4. 2024termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2024/2025
10. 4. 2024odevzdání podkladů (elektronicky na adresu koordinátorky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
17. 4. 2024doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
30. 4. 2024kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
30. 4. 2024poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
22. 5. 2024přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2024/2025
6. 6. 2024státní doktorská zkouška (3. ročník)
24. 7. 2024poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
26. 8. 2024státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2024poslední termín pro zápočty a zkoušky za letní semestr a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2024poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
dle ISP (a narušené doby studia, info u předsedy oborové rady)podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoba disertační práce

Pokyny a pravidla

Všechny závazné studijní předpisy viz https://www.favu.vut.cz/studenti/predpisy#ds.

Formuláře

Pracovní příležitosti

Obecné dokumenty a odkazy

http://doktorandivcr.cz, https://www.researchcatalogue.net,
https://jar-online.net, https://www.creativemediaresearch.org,
https://screenworks.org.uk, http://ruukku-journal.fi,
http://mediacommons.org/intransition, https://arteacta.cz/category/umelecky-vyzkum/,
https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia,
https://vvp.avu.cz/sesit, https://vedavyzkum.cz,
http://doktorandivcr.cz/prilezitost-pozice-granty-rozvoj,
https://www.culturenet.cz/?wpage=1#granty-a-stipendia,
https://issuu.com/elia_share/docs/share_handbook,
https://www.onlineopen.org/index.php.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek