Celosemestrální a intenzivní týdenní letní kurzy pro širokou veřejnost.

 • Semestrální kurz kresby

  Každoroční semestrální kurz. Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků.

  Více informací

 • Letní kurz kresby aktu a figurální kresby

  Intenzivní 5denní kurz, který se každoročně koná v první polovině července, jehož náplní je kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

  Více informací

 • Letní sochařský kurz

  Intenzivní týdenní letní kurz, který se zpravidla koná v polovině léta. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Účastníci kurzu se seznámí s materiály, hmotou a anatomií člověka. Mohou dále rozpracovat a technicky řešit vlastní umělecké projekty. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v sochařských technikách, si v kurzu osvojí základní návyky a zručnosti. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností.

  Více informací

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek