Studijní oddělení

 • Studijní oddělení zajišťuje výkon veškerých činností souvisejících s bakalářským a magisterským studiem na fakultě, zejména činností vyplývajících z ustanovení části páté vysokoškolského zákona, tzn. administrativně správní činnosti související s přijímacím řízením, zápisem do studia, harmonogramem studia, zkouškami, přerušením a ukončením studia, vedením matriky studentů atd.; vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia; poskytuje poradenskou činnost; eviduje poplatky spojené se studiem a vyřizuje náležitosti stipendií a odměn studentů; zajišťuje imatrikulace a promoce.
 • Hana Křížová

  HanaKřížová

  321/U2, vedoucí odd., magistři, přijímačky BcA. a 2. kolo MgA.

  +420 541 14 6806
  krizova@favu.vut.cz

 • Jana Janečková

  JanaJanečková

  321/U2, bakaláři, doktorandi, přijímačky BcA. a 1. kolo MgA.

  +420 541 14 6803
  janeckova@favu.vut.cz

 • Ing. Pavlína Borastero Olšanská

  Ing.

  Pavlína Borastero
  Olšanská

  321/U2, zahraniční studenti

  +420 541 14 6804
  borastero@favu.vut.cz

 •  
  Úřední hodiny během semestru
  Po 10:00–12:00 13:00–15:00
  St 10:00–12:00 13:00–15:00
  Čt 10:00–12:00  
 •  
  Aktuálně: Studijní administrativa bude vyřizována zejména elektronicky nebo poštou. Ve výjimečných případech, kdy je nutný osobní kontakt se studijním oddělením, bude tento umožněn po předchozí domluvě termínu. Uvedená omezení neplatí pro hromadně organizované akce studijního oddělení, kde to jejich charakter vylučuje, zejména se to týká vydávání studijních průkazů, revalidačních známek a předávání diplomů.

Odpovědnost: Hana Křížová