Studijní oddělení

 • Studijní oddělení zajišťuje výkon veškerých činností souvisejících s bakalářským a magisterským studiem na fakultě, zejména činností vyplývajících z ustanovení části páté vysokoškolského zákona, tzn. administrativně správní činnosti související s přijímacím řízením, zápisem do studia, harmonogramem studia, zkouškami, přerušením a ukončením studia, vedením matriky studentů atd.; vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia; poskytuje poradenskou činnost; eviduje poplatky spojené se studiem a vyřizuje náležitosti stipendií a odměn studentů; zajišťuje imatrikulace a promoce.
 • Hana Křížová

  HanaKřížová

  321/U2, vedoucí odd., magistři, přijímačky BcA. a 2. kolo MgA.

  +420 541 14 6806
  krizova@favu.vut.cz

 • Jana Janečková

  JanaJanečková

  321/U2, bakaláři, doktorandi, přijímačky BcA. a 1. kolo MgA.

  +420 541 14 6803
  janeckova@favu.vut.cz

 • Mgr. Michal Mako

  Mgr.

  MichalMako

  321/U2, zahraniční studenti

  mako@favu.vut.cz

 •  
  Úřední hodiny během semestru
  Po 10:00–12:00 13:00–15:00
  St 10:00–12:00 13:00–15:00
  Čt 10:00–12:00  
 •  
  Aktuálně: Studijní a zahraniční oddělení funguje bez omezení.

Odpovědnost: Hana Křížová