Studijní oddělení

 • Studijní oddělení zajišťuje výkon veškerých činností souvisejících s bakalářským a magisterským studiem na fakultě, zejména činností vyplývajících z ustanovení části páté vysokoškolského zákona, tzn. administrativně správní činnosti související s přijímacím řízením, zápisem do studia, rozvrhem studia, zkouškami, přerušením a ukončením studia, vedením matriky studentů atd.; vydává potvrzení o studiu a doklady o ukončení studia; poskytuje poradenskou činnost; eviduje poplatky spojené se studiem a vyřizuje náležitosti stipendií a odměn studentů; zajišťuje imatrikulace a promoce.
 • Hana Křížová

  HanaKřížová

  321/U2, vedoucí odd., magistři, přijímačky BcA. a 2. kolo MgA., habilitační řízení

  +420 54114 6806
  krizova@ffa.vutbr.cz

 • Jana Janečková

  JanaJanečková

  321/U2, bakaláři, přijímačky BcA. a 1. kolo MgA.

  +420 54114 6803
  janeckova@ffa.vutbr.cz

 • Mgr. Klára Ergensová, DiS.

  Mgr.

  KláraErgensová

  DiS.

  321/U2, doktorandi, zahraniční studenti

  +420 54114 6804
  ergensova@ffa.vutbr.cz

 •  
  Úřední hodiny během semestru
  Po 10:00–12:00 13:00–15:00
  St 10:00–12:00 13:00–15:00
  Čt 10:00–12:00  
 •  
  Mimo úřední hodiny jsou návštěvy možné po předchozí domluvě.

Odpovědnost: Hana Křížová