Sekretariát

 • Oblast působnosti: provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana/děkanky, proděkanů/proděkanek, tajemníka a dalších orgánů fakulty; zabezpečuje vykonávání rozhodnutí a pokynů děkana a případně dalších orgánů fakulty; zprostředkovává styk vedení fakulty se zaměstnanci a odbory rektorátu; eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich vedení fakulty a určené zaměstnance; připravuje a svolává porady vedení a zasedání orgánů fakulty a vyhotovuje z nich zápisy; organizuje návštěvy vedení fakulty; přejímá, předává, ukládá a eviduje vnitřní normy a předpisy; eviduje a koordinuje požadavky na používání zasedací místnosti děkanátu (konferenční místnost), ICOM karet a služebního auta pro potřeby vedení fakulty; přejímá, eviduje a předává korespondenci fakulty; zajišťuje agendu spisové služby; administruje agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními a konkurzy; spolupracuje na zajištění personální agendy a agendy služebních cest zaměstnanců.
 • Jana di Lenardo

  Jana di
  Lenardo

  referentka administrativy / sekretářka
  místnost č. 323/U2, tel. 607 672 092
  Po–Pá 8:00–11:30, 12:30–15:30

  +420 54114 6802
  dilenardo@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Děkan     Tajemnice

Odpovědnost: Ing. Martina Pěnčíková