Sekretariát děkana

 • Oblast působnosti: provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana; zprostředkovává styk děkana se zaměstnanci a organizacemi rektorátu; eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana nebo tajemníka a určené zaměstnance; připravuje a svolává porady, vyhotovuje z nich zápisy a vypisuje úkoly; organizuje návštěvy; přejímá, předává, ukládá a eviduje organizační normy a jiné předpisy přidělené děkanovi nebo tajemníkovi, respektive vydávané děkanem; eviduje a koordinuje požadavky na používání zasedací místnosti děkanátu; přejímá, eviduje a předává korespondenci přidělenou děkanovi.
 • Jana di Lenardo

  Jana di
  Lenardo

  místnost č. 323/U2, Po–Čt 7:30–12:00, 13:00–15:30

  +420 54114 6802
  dilenardo@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     Děkan