Sekretariát děkanátu

 • Oblast působnosti: provádí organizační a administrativní práce související s výkonem funkce děkana/děkanky a proděkanů/proděkanek; zprostředkovává styk užšího vedení fakulty se zaměstnanci a organizacemi rektorátu; eviduje úkoly, sleduje jejich plnění a informuje o nich děkana/děkanku nebo tajemníka/tajemnici a určené zaměstnance; připravuje a svolává porady vedení fakulty, vyhotovuje z nich zápisy a vypisuje úkoly; pořizuje zápisy akademického senátu a dalších pracovních skupin a orgánů fakulty; organizuje návštěvy vedení fakulty; přejímá, předává, ukládá a eviduje vnitřní normy a předpisy; eviduje a koordinuje požadavky na používání zasedací místnosti děkanátu (konferenční místnost), ICOM karet a osobního služebního auta pro potřeby vedení fakulty; přejímá, eviduje a předává korespondenci fakulty; administruje agendu spjatou s habilitačními a jmenovacími řízeními a konkurzy.
 • Jana di Lenardo

  Jana di
  Lenardo

  místnost č. 323/U2, Po–Čt 7:30–12:00, 13:00–15:30

  +420 54114 6802
  dilenardo@favu.vut.cz


     
    

  Vizitka     DěkaN