Informační tabule


Informační tabule není úřední deskou fakulty ve smyslu správního řádu, obsahuje vnitřní předpisy, normy a další dokumenty, které musí fakulta zveřejňovat dle zákona o vysokých školách „ve veřejné části internetových stránek“. Úřední desku ve smyslu správního řádu spravuje rektorát VUT.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek