Vybrané oblasti spolupráce fakulty s veřejným i soukromým sektorem.

 • Studentské pracovní stáže

  Studentky a studenti FaVU VUT se již v průběhu studia uplatňují v řadě kreativních odvětví a absolvují stáže ve výstavních institucích, jako je Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Galerie TIC, Galerie Display ad. Stáže studentů se realizují také v brněnském studiu České televize a různých grafických a herních studiích.

 • Spolupráce s kulturními institucemi

  Fakulta výtvarných umění VUT dlouhodobě spolupracuje s řadou kulturních institucí ve městě Brně. Jedná se zejména o výstavní instituce, např. Dům umění města Brna, Moravská galerie v Brně, Galerie TIC, Strom Art gallery, Fajt Gallery a 4AM – Fórum pro architekturu a média. Studenti školy jsou zapojeni do činnosti řady nezávislých galerií, např. Galerie Tvar, Monomach, OFF/Format, Galerie Umakart, Nadveřegalerie, Galerie Industra. Spolu s rektorátem VUT propagujeme fakultu rovněž na národních vzdělávacích veletrzích (Gaudeamus). Fakulta se účastní také Muzejní noci, Brno Art Week a jiných aktivit, které zvyšují povědomí o FaVU VUT a jejích vzdělávacích a výzkumných aktivitách. V roce 2020 fakulta rovněž uzavřela smlouvu o spolupráci Centrem nových médií Vašulka Kitchen Brno.

 • Zahraniční spolupráce

  Fakulta spolupracuje se více než 50 školami v rámci klasických recipročních studentských i akademických mobilit. Kromě studijních mobilit fakulta také spolupracuje s několika školami na společných výstavách. Se School of Visual Arts v New Yorku fakulta navázala spolupráci v roce 2012 a od roku 2013 v rámci Ateliéru sochařství probíhají výměnné výstavy studentů a pedagogů střídavě v New Yorku a v České republice. Ateliér sochařství také navazuje hlubší spolupráci s Fakultou vizuálního umění a hudby v Pécsi v Maďarsku. Krátké skupinové (ateliérové) pobyty, výstavy a výměnné workshopy se odehrály např. i v Izraeli na Bezalel Academy of Arts, na Kunsthochschule für Bildende Künste v Drážďanech, School of Design University of Leeds, momentálně začíná spolupráce s University of Brighton. FaVU VUT také za přispění města Brna a Domu umění města Brna organizuje reciproční umělecké rezidence se stuttgartskou pobočkou německého uměleckého spolku Gedok. V roce 2014 také proběhly výměnné výstavy mezi FaVU VUT a stuttgartskou galerií Oberwelt. Spolupráce proběhla v minulém roce i na lipské přehlídce designu a umění Designers Open, kde se prezentoval Ateliér grafického designu 2. Dále fakulta spolupracuje s uměleckým rezidenčním centrem Banská Stanica v Banské Štiavnici, kde se studenti účastní workshopů. Od roku 2017 Ateliér video spolupracuje na výměnách studentů s Cooper Union v New Yorku.

 • Meziuniverzitní spolupráce

  Fakulta dlouhodobě spolupracuje s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně a Hudební fakultou Janáčkovy akademie múzických umění na vzájemném sdílení vybraných odborných předmětů (zejm. z oblasti audiovize, herního designu a teorie současného umění).

 • Smluvní výzkum a spolupráce s aplikační sférou

  Od roku 2020 fakulta uzavřela rámcové smlouvy o spolupráci např. s Národním památkovým ústavem nebo Masarykovým onkologickým ústavem. Aktivity fakulty se rovněž propisují např. do vizuálních identit okolních měst nebo činnosti brněnského herního klastru.

 • Zápůjčky studentských děl

  Fakuta nabízí možnost zápůjčky uměleckých děl svých studentek a studentů do dalších prostor VUT. Touto cestou chceme přispět k estetizaci a kultivaci pracovních i reprezentativních prostor univerzity a zlepšit tak pracovní prostředí svých kolegyní a kolegů. Pro naše studentky a studenty jsou výpůjčky příležitostí jak prezentovat svá díla a získat praktické zkušenosti. Více zde.

 • FaVU Books pro Ukrajinu

  Podpořte ukrajinské studující na FaVU a získejte za to knihy, vydané FaVU nebo v koedici. Zaplaťte pomocí QR kódu na transparentní účet VUT a knihy si vyzvedněte v knihovně fakulty. Více zde.

.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek