Ekonomické oddělení  

 • Oblast působnosti: zajišťuje výkon veškerých ekonomických agend souvisejících s činností a provozem fakulty, zejména povinně vykonávané činnosti (vyplývající ze zákona č. 563/1991 Sb., jakož i z platných vnitřních předpisů VUT); zodpovídá za finanční operace a zadávání dat do účetního systému SAP VUT, vedení a provoz pokladny, účtování cestovních příkazů, výdej stravenek a také účtování a evidenci pořízeného majetku. Oddělení dále poskytuje podporu řešitelům projektů, zakázek doplňkové činnosti a vedoucím všech součástí fakulty v oblasti dodržování pravidel hospodaření s finančními prostředky.

 • Ing. Tomáš Dalecký

  Ing.

  TomášDalecký

  315/U2, eo@favu.vut.cz, vedoucí oddělení

  +420 54114 6858
  dalecky@favu.vut.cz

 • Ivana Chvátalová

  IvanaChvátalová

  315/U2, eo@favu.vut.cz, účetní

  +420 54114 6805
  chvatalova@favu.vut.cz

 • Hana Richter

  HanaRichter

  315/U2, eo@favu.vut.cz, účetní a agenda majetku a docházky

  +420 54114 6807
  richter@favu.vut.cz

 •  
  Úřední hodiny / kontaktní adresa: eo@favu.vut.cz
  Po 9:00–11:00 13:00–15:00
  St 9:00–11:00 13:00–15:00
  Čt 9:00–12:00  
 •  
  Fakturační údaje fakulty Bankovní spojení
  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta výtvarných umění
  Údolní 244/53
  602 00 Brno
  č. ú.: 111043273_/_0300 (ČSOB)
  konstantní symbol: 0379
  IČ: 00_216305
  DIČ: CZ00216305
 • Zajištěním výkonu personální agendy je pověřena Gabriela Plánková (plankova@vutbr.cz, tel. 54114 5224) ve spolupráci s Janou di Lenardo.

Odpovědnost: Ing. Martina Pěnčíková