Ekonomické oddělení

 • Ekonomické oddělení je zodpovědné za finanční operace a zadávání dat do účetního systému SAP VUT a řeší úkoly spojené s účtárnou a pokladními operacemi, problematikou rozpočtu (ve spolupráci s tajemníkem fakulty) a evidencí majetku. Zaměstnankyně ekonomického oddělení řeší rovněž personální otázky (ve spolupráci s pověřenou pracovnicí rektorátu): nástupy a výstupy zaměstnanců, mzdové otázky (podklady), dohody a odměny z dohod, podklady pro statistiky a analýzy, závazky vyplývající z kolektivní smlouvy, spolupráci s rektorátem VUT, MSSZ, Úřadem práce ČR, zdravotními pojišťovnami atd.
 • Bc. Marcela Jirků

  Bc.

  MarcelaJirků

  318/U2, vedoucí oddělení

  +420 54114 6858
  jirku@ffa.vutbr.cz

 • Ivana Chvátalová

  IvanaChvátalová

  315/U2, technicko-provozní útvar

  +420 54114 6805
  chvatalova@ffa.vutbr.cz

 • Hana Richter

  HanaRichter

  315/U2, ekonomické oddělení

  +420 54114 6807
  richter@ffa.vutbr.cz

 •  
  Úřední hodiny
  Po 9:00–12:00 13:00–15:00
  St 9:00–12:00 13:00–15:00
  Mimo úřední hodiny po předchozí domluvě.
 •  
  Fakturační údaje fakulty Bankovní spojení
  Vysoké učení technické v Brně
  Fakulta výtvarných umění
  Údolní 244/53
  602 00 Brno
  č. ú.: 111043273_/_0300 (ČSOB)
  konstantní symbol: 0379
  IČ: 00_216305
  DIČ: CZ00216305

Odpovědnost: Bc. Marcela Jirků