Poradenství pro studenty.

 • Práce a příležitosti

  Každodenní přehled nabídek práce a příležitostí z oblasti umění a kreativního průmyslu na portálu Culturenet.

  Více informací

 • S-kompas

  Služba S-kompas, tedy právní a sociálně-právní poradenství, je určena všem studentům univerzity. Slouží jako podpora při hledání řešení jejich nepříznivé nebo obtížné životní situace. Studentům jsou srozumitelnou formou předány informace o jejich právech a povinnostech, o službách státní i neziskové sféry, které jim mohou pomoci účinně zajistit jejich oprávněné potřeby. Informace o možných stipendiích, výživném, pracovních smlouvách, sociálních dávkách, vč. právního poradenství. Vše bezplatně, nestranně a diskrétně.

  Více informací

 • Alfons

  Poradenské centrum Alfons poskytuje zejména poradenství a podpůrné služby studentům se specifickými potřebami. Poskytovaná podpora se řídí Směrnicí č. 11/2017. Cílem služeb je zpřístupnit studium studentům se specifickými potřebami tak, aby mohli získat a prokázat své dovednosti a znalosti stejně jako ostatní studenti. Toto realizujeme především prostřednictvím tzv. adaptace studia, tedy změnou/úpravou studijního režimu (nejedná o úlevy či zjednodušení obsahu studia). Studentem se specifickými potřebami se rozumí student se smyslovým nebo pohybovým postižením, se specifickou poruchou učení, psychickým onemocněním, poruchou autistického spektra, narušenou komunikační schopností nebo chronickým somatickým onemocněním.

  Více informací

 • FaVU sharecare

  Manifestace péče.

  Více informací

Zástupci studentů v orgánech fakulty a univerzity.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek