Kabinet 3D technologií

 • Kabinet 3D technologií (K3D) je plně k dispozici studentům a zaměstnancům fakulty v oblasti zpracování 3D objektů. Je vybaven profesionálními zařízeními pro 3D tisk, 3D skenování, CNC nebo robotické obrábění. Umožňuje realizaci projektů ve škále od těch nejjednodušších až po ty nejkomplikovanější a prostorově nejnáročnější. Zajišťuje výuku odborných předmětů zmíněných oblastí.

 • Budova U5, místnosti č. 118, 123, 119 a budova U9a, Údolní 244/53, Brno
  Provozní doba: pondělí a středa 9.00–17.00, úterý 9.00–14.00,
  jindy po domluvě na e-mailu 3dstudiofavu@gmail.com
  Technologické vybavení kabinetu vizte níže
 • doc. Mgr. Tomáš Medek

  doc. Mgr.

  TomášMedek

  118/U5, vedoucí kabinetu, tel. 731 408 235

  +420 54114 6811
  medek@favu.vut.cz

 • MgA. Dušan Váňa, Ph.D.

  MgA.

  DušanVáňa

  Ph.D.

  U9, CNC a robotické obrábění, tel. 608 938 422

  vana@favu.vut.cz

 • MgA. Martin Králík

  MgA.

  MartinKrálík

  U9, 3D modelování a CNC obrábění

  xvkralik@favu.vut.cz

 • Bc. Jiří Pec, DiS.

  Bc.

  JiříPec

  DiS.

  114/U5, 3D tisk a 3D skenování, tel. 728 342 679, pecjiri@gmail.com

  pec@favu.vut.cz

3D TISK

Tiskárna Dimension sst 768

• Technologie tisku FDM (Fused Deposition Modeling).
• Tiskový materiál ABS plast a rozpustitelné podpory SR.
• Tisková komora je 200 x 200 x 300 mm.
• Tloušťka vrstvy – 0.25, nebo 0,35 mm.
• Modely z ABS plastu jsou pevné, rozměrově stálé a dají se brousit a povrchově upravovat.
• Je možný i barevný tisk v základních barvách, bílá, černá, modrá, žlutá, červená, zelená nebo ocelově šedá.
• Tiskárna se nachází v místnosti č. 118 v budově U5.

Velkokapacitní 3D tiskárna SigmaX

• Technologie tisku FFF (Fused Filament Fabrication).
• Tiskový materiály ABS, PLA, ASA, Pet-G, Flex, Nylon a podpůrný materiál PVA, HIPS.
• Tisková komora je 420 x 297 x 210 mm (A3).
• Modely z ABS plastu jsou pevné, rozměrově stálé a dají se brousit a povrchově upravovat.
• Je možný i barevný tisk v různých barvách dle nabídky filamentu.
• Tiskárna se nachází v místnosti č. 118 v budově U5.

3D tisk do sádrokompozitního materiálu

• 3D tiskárna ProJet 460plus.
• Pracovní prostor tiskárny (xyz) – 200 x 250 x 200 mm.
• Tloušťka vrstvy – 0.1 mm.
• Rychlý detailní světle šedý (případně barevný) 3D tisk.
• Tisk je proveden bez podpůrného materiálu, je tedy vhodný pro složitější a členitější modely s dutinami apod.
• Pro dosažení pevnosti modelu je nutná infiltrace zpevňující látkou (kyanoakrylát, epoxidová pryskyřice).
• Povrch infiltrovaného modelu se výborně zpracovává broušením a tmelením.
• Je velice vhodný pro výrobu modelu k formování.
• Tiskárna se nachází v místnosti č. 123 v přízemí budovy U5.

Laserová fotopolymerová tiskárna Formlabs Form2

• 3D tisk ve vysokém rozlišení na základě digitálních 3D ve formátu .stl.
• 3D data musí být standardně připravená pro 3D tisk – bezchybná.
• Velikost tiskové komory: 145 × 145 × 175 mm.
• Rozlišení jednotlivých vrstev až 100 Mikronů, rozlišení laseru (kontury v každé vrstvě) až 140 mikronů.
• 3D tisk na laserové fotopolymerové tiskárně je vodný pro tisk drobných artefaktů s vysokými nároky na kvalitu detailu.
• 3D tiskárna se nachází v budově U5 v kabinetu 3D studia FaVU.

Cena za tisk

• Cena modelu je určena spotřebou materiálu dle ceníku 3D studia.
• Při náročnějších modelech se cena za dodatečnou práci určuje dle hodinové sazby za postprodukci dle ceníku 3D studia.

Data pro tisk

Data pro tisk s popisem a rozměry modelu je nutno připravit v jednom z následujících 3D formátů a zaslat pro předběžnou kontrolu na emailovou adresu: 3dstudiofavu@gmail.com.
• 3D data: .stl, .ply, .obj, .wrml.
• Pro kontrolu rozměrů je vhodné zaslat náhled rozměru modelu ve formátu: .jpg , .pdf.

Další informace

• Model je nutné před tiskem prokonzultovat ohledně jeho celkové realizace v rámci technických možností tiskárny a také případným opravám chyb v modelu.
• Případná postprodukce vytvoření nebo úprava modelu je možná po domluvě.

3D SKENOVÁNÍ

Kontakt: Jiří Pec, budova U5, místnost č. 114 a 118, tel. 728 342 679, 3dstudiofavu@gmail.com, pecjiri@gmail.com.

3D scanner ATOS 1

• Digitalizační zařízení ATOS 1 snímá prostřednictvím soustav kamer a světelné projekce povrch objektu a převádí jej do digitální podoby, ta je pak speciálním software zobrazena jako mračno bodů, z kterého se následně vytvoří požadovaný 3D model.
• Je vhodný pro scanování technických dílů, soch a objektů s důrazem na členitost povrchu a přesnost.
• Velmi přesné skenování složitých objektů s vysokým detailem.
• Ideální rozměr velikosti objektu – od 5 cm do 5 m.
• Možnost scanování v jiných menších či větších rozměrech po domluvě.
• Jedná se o celkem velké zařízení, ale je možné jej po domluvě přepravit na požadované místo.
• Nutnost použití nalepovacích referenčních bodů.
• Při transparentním, černém, lesklém objektu je nutná jeho úprava v rámci zmatnění povrchu pomocí antireflexního spreje, případně povrchovou úpravou modelu.
• Nelze jej použít v exteriéru.
• Nelze použít pro scan živých objektů a osob.
• Modely nenesou barevnou texturu skenovaného objektu.
• 3D scanner se nachází v místnosti č. 109 v přízemí budovy U5.

3D scanner Artec EVA

• Vhodný pro získání rychlého 3D modelu včetně barevné textury.
• Přesnost skenování 0,5 mm.
• Ideální rozměr velikosti objektu – od 50 cm do 5 m.
• Možnost skenování v jiných menších či větších rozměrech po domluvě.
• Jedná se o malé přenosné zařízení s možností práce v exteriéru.
• Nevyžaduje žádné referenční značky a kalibraci.
• Při transparentním, černém, lesklém objektu je nutná jeho úprava v rámci zmatnění povrchu pomocí antireflexního spreje, případně povrchovou úpravou modelu.
• Je vhodný pro skenování osob.
• 3D scanner se nachází v místnosti č. 109 v přízemí budovy U5.

Cena za sken

• Cena za 3D scan je určena dle hodinové sazby ceníku 3D studia.
• Studentská sleva nezahrnuje proces opravy modelu.

Výstupní data

• Poskytujeme ve formátu: .stl,.ply, .obj, .wrl.
• Data jsou zálohována na serveru 3D studia a jsou kdykoli k dispozici.

Další informace

• Model je nutné před digitalizací prokonzultovat dle technických možností 3D scanneru.
• Případná úprava modelu je možná po domluvě.
• Delší doba zpracování dat.

ROBOTICKÉ A CNC PRACOVIŠTĚ

Kontakt: Dušan Váňa, budova U9, tel. 608 938 422, d.vana@email.cz, provozní doba – konzultační hodiny po telefonické domluvě, zpravidla každou středu od 10:00 do 17:00 v kabinetu 3D studia. Doba realizace větších projektů je cca do dvou měsíců od předání 3D dat. U menších projektů je doba realizace zpravidla kratší – dle pořadníku. Pracoviště 3D robotického frézování slouží studentům, zaměstnancům FaVU k realizaci větších prostorových objektů digitální cestou: modely soch, designové modely, prostorové instalace. Robotem lze frézovat zejména měkké materiály, proto jeho hlavní využití spočívá ve výrobě pomocného modelu určeného k dalšímu využití na cestě k finální realizaci. Výjimečně je robot využíván k přímé tvorbě díla z finálního materiálu.

Robot KUKA KR60HA s frézovacím vřetenem

• Frézování na základě digitálních 3D dat ve formátech: .stl a .stp případně .3dm.
• Maximální velikost polotovaru cca 120 x 120 x 120 cm. Větší modely, nebo tvarově komplikované modely, se frézují po částech.
• Robotem lze frézovat měkké materiály, jako EPS polystyren, XPS polystyren, polyuretanové pěny, umělá dřeva, kvalitní rostlé dřevo, teoreticky a v omezené míře i hliník.
• Oblast využití robotického obrábění se nachází zejména v sochařství, designu, uměleckých instalacích.
• Robot není vhodný pro frézování funkčních dílů s nároky na vysokou přesnost.
• Robot se nachází v budově U9.
• Frézování realizujeme na základě konzultace 3D dat.
• Materiál pro výrobu bloku lze zakoupit, či objednat skrze 3D studio FaVU. Případně po konzultaci přinést vlastní.

CNC router Precise 1000U

• Pracovní plocha XY 900 x 500 mm.
• Pracovní výška Z 100 mm.
• Přesnost ±0.5mm.
• Určený pro obrábění měkkých materiálů jako dřevo, plast, polystyren a podobné.
• CNC router se nachází v budově U9.
• Zodpovědnou osobou za provoz je MgA. Martin Králík.

Další informace

• Vstupní data mohou být 2D křivky nebo 3D modely.
• Vhodnost vstupních dat a materiálu nutné prokonzultovat předem.

Odpovědnost: doc. Mgr. Tomáš Medek