Kromě možnosti konzultovat svoje práce s vedoucími a asistenty ateliérů, mají uchazeči možnost absolvovat placené přípravné kurzy.

 • Letní kurz kresby aktu a figurální kresby

  Intenzivní 5denní kurz, který se každoročně koná v první polovině července, jehož náplní je kresba aktu, figury a portrétu podle živých modelů a sádrových odlitků. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům o kresbu figury a uchazečům o studium na uměleckých výtvarných školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

  Více informací

 • Letní kurz herní tvorby (Bludiště hrou)

  Intenzivní 3denní kurz, který se koná v první polovině srpna, otevřený úplným začátečníkům nebo uchazečům o studium v oblasti herní tvorby. Kurz seznámí návštěvníky se základními nástroji a procesem tvorby deskové i digitální hry (videohry). Součástí kurzu je úvodní přednáška o videoherní kultuře, spojená s prezentací tvůrčí fakultní skupiny Ateliér Duchů.

  Více informací

 • Letní sochařský kurz

  Intenzivní týdenní letní kurz, který se zpravidla koná v polovině léta. Kurz je určen začínajícím i pokročilým zájemcům a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Účastníci kurzu se seznámí s materiály, hmotou a anatomií člověka. Mohou dále rozpracovat a technicky řešit vlastní umělecké projekty. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v sochařských technikách, si v kurzu osvojí základní návyky a zručnosti. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností.

  Více informací

 • Letní zážitkový kurz dějin umění

  Intenzivní 5denní letní kurz dějin umění 20. a 21. století. Okruhy témat jsou koncipovány tak, aby si účastníci dokázali dosadit jednotlivé umělecké směry do kontextu světových dějin. Zážitkovým je kurz nazvaný proto, že kromě přednášek a diskuzí nabízí i další výukové metody: workshopy, promítání, návštěvy galerií i ranní stretching těla a mysli. Na závěr kurzu se účastníci budou mít možnost seznámit se současnými mladými tvůrci a nahlédnout svět umění optikou čerstvých absolventů uměleckých škol.

  Více informací

 • Letní kurz tělového designu (Lásky)

  Ústředním tématem letního kurzu Lásky (Láska každý den z jiné perspektivy), připraveného Ateliérem tělového designu, bude pojem LÁSKA a její mnohé podoby – PHILAUTIA, PHILIA, ĚROS, STORGÉ, AGAPÉ. Z hlediska formy si studentky a studenti kurzu vyzkouší práci s fotografií, s videem, se zvukem, performativní přístupy i materiálovou práci s textilem. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností..

  Více informací

 • Semestrální kurz kresby

  Každoroční semestrální kurz. Náplní kurzu je výuka kresby podle předlohy: zátiší – portrét – figura – akt. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na vysokých uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky ke studiu na uměleckých školách. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků.

  Více informací

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek