• Letní škola kresby aktu a figurální kresby
  28. 6. – 2. 7. 2024

  Letní škola je určena zájemcům a zájemkyním o studijní kresbu figury a uchazečům a uchazečkám o studium na uměleckých výtvarných školách. U zájemců a zájemkyň z řad veřejnosti se očekávají základní znalosti studijní kresby, např. znalost perspektivy. Ti, kteří dosud neprošli školením ve figurální kresbě, si v Letní škole ve studiích podle sádrových předloh a živých modelů osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti v této oblasti. Pokročilým zájemcům a zájemkyním Letní škola nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě.

  Více informací

 •  Letní škola sochařství
  8.–14. 7. 2024

  Účastníci a účastnice prakticky zaměřené Letní školy se seznámí se sochařskými materiály a základy modelování anatomického portrétu. V případě zájmu mohou rozpracovat a technicky řešit vlastní umělecké projekty. Věnovat se budeme i reliéfu, u kterého se zaměříme na perspektivní zkratky. Zájemci a zájemkyně, kteří doposud neprošli školením v sochařských technikách, si v kurzu osvojí základní návyky a principy tvorby. Pokročilým zájemcům a zájemkyním kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností s možností odborného vedení a konzultací.

  Více informací

 • Letní škola malby
  26.–28. 8. 2024
  29.–31. 8. 2024

  Letní škola je určena začínajícím i pokročilým zájemcům, zájemkyním, uchazečům a uchazečkám o studium na vysokých uměleckých školách, stejně jako milovníkům a milovnicím malířského média. Obsahem Letní školy budou konzultace existujících prací zúčastněných kurzu. V průběhu kurzu nás čeká malba temperou a olejem dle živého modelu, zahrnující kompoziční a barevné řešení, práci se světlem a s tonalitou. Společně budeme hledat možnosti jak o malbě a malbou hovořit. Cílem kurzu je zúčastněné seznámit s formálními základy malířské práce prostřednictvím klasického žánru portrétu a zátiší a tyto poznatky pak aplikovat na osobní práce jednotlivých zúčastněných tak, aby co nejvíce odpovídaly jejich záměrům.

  Více informací

 • Letní škola základů 3D modelování
  4.–6. 7. 2024

  Účastníci a účastnice této Letní školy se seznámí s programem Blender, ve kterém se naučí vytvářet libovolné 3D objekty. Kurz je zaměřen primárně na 3D modelování, konkrétně na typ modelování hardsurface, který se využívá například při tvorbě 3D grafiky do digitálních her. Dále bude následovat příprava 3D objektů na texturování a základní práce s materiály.

  Více informací

 • Letní škola 2D animace
  1.–3. 7. 2024
  12.–14. 7. 2024

  Během Letní školy dostanou účastníci a účastnice příležitost prozkoumat animaci jako hravou a kreativní práci s pohybem. Mohou si vyzkoušet experiment s iluzí oživení v digitální kresbě a zdokonalovat svou intuici při konstrukci pohybu. Letní škola klade důraz na hledání nápadů a rozvíjení schopnosti převádět představivost do pohyblivých obrazů, objevit nové tvůrčí principy a uvolnit při kresbě ruku. Výstup každého účastníka a účastnice bude několik animačních cvičení.

  Více informací

 • Letní škola field recordingu
  19.–20. 8. 2024

  Letní škola je zameřená na práci s field recordingem (nahrávání v terénu) a kritickým náhledem na zvukové projevy našeho prostředí. V lokalitě Planýrky v Brně budeme nahrávat, poslouchat a přemýšlet o hlasitosti, barvách a intenzitách zde objevujících se zvuků. Jaké zvuky jsou v tomto prostředí dominantní? Co nám dominantní zvuky našeho prostředí mohou prozradit? Účastnictvo kurzu se naučí základní ovládání audio rekordéru, nahrávání zvuku a nasledné upravování. Účastnictvo kurzu bude motivováno ke kritickému vnímání podmínek městského prostředí skrz naslouchání.

  Více informací

 • Letní škola základů vizuálního programování
  19.–21. 7. 2024
  26.–28. 7. 2024

  V prostředí herního enginu Unity, si na připravených cvičeních účastníci a účastnice vyzkouší vizuální programování za pomoci plug-inu Playmaker. Cílem kurzu bude malý herní prototyp navazující na lektorova zadání. Po dokončení kurzu se jeho absolvent a absolventka bude umět orientovat v prostředí Unity, a bude schopen vytvořit jednoduchý herní prototyp. Kurz je určen pro začátečníky a začátečnice.

  Více informací

 • Letní škola fotografie
  12.–15. 8. 2024

  Letní škola je zaměřena na konceptuální, narativní a experimentální aspekty fotografie. Prozkoumáme potenciál mobilní fotografie, focení s staršími digitálními kamerami a web kamerou s následnou kombinací materiálu. Cílem Letní školy je využit fotografické materiály a princip juxtapozice pro tvorbu vizuálního přiběhu nebo editorialu v připadě modní fotografie. Letní škola je určena jak pro zájemce a zájemkyně, kteří se již aktivně věnují fotografii ve své tvorbě, tak pro ty, kteří chtějí objevit a vyzkoušet nové možnosti tohoto média. Účastníci a účastnice si vyzkouší alternativní způsoby postprodukce digitální fotografie pomocí tisku, skenování a přefocení. Na závěr Letní školy se seznámí s online platformami a tištěnými časopisy pro publikaci svých prací a s postupy pro přihlašování projektů do callů.

  Více informací

 • Letní škola života
  15.–19. 7. 2024

  Tato Letní škola nabízí prostor pro zkoumání a prohlubování vztahu s vlastním tělem a jeho interakcí s okolním prostředím. Účastníci a účastnice se naučí porozumět komunikaci a reakcím svého těla, jeho formě, funkcím a výrazu jakožto materiální podstatě. Vzájemně svou nesmlouvavou bodypositivitou vyzdvihneme naší jinakost (otherness) a použijeme ji pro vytvoření místa pro chyby, léčení i zázraky. Letní škola podporuje živé a sebevědomé vnímání těla jako prostředku pro komunikaci a performanci, která umožňuje prozkoumávání individuálních a kolektivních narativů. Je určen pro široké spektrum účastníků a účastnic, včetně těch, kteří se cítí být mimo tradiční normy společnosti, a pro ty, kteří jsou často cílem stigmatizace či násilí. Tento kurz nabízí kolektivní léčení a prostor pro vyjádření vlastní jinakosti.

  Více informací

 • Letní škola vtipu
  30. 7. – 2. 8. 2024

  Letní škola probíhá v podobě otevřených diskuzí, praktických i teoretických cvičení, pozorování, prostorových experimentů a her se záměrem vytváření odvážných ideových rámců v duchu „konceptuální improvizace“ a jejich návrhů na potenciální realizaci. Jejím cílem je rozvíjení schopnosti kreativního a kritického myšlení při tvorbě autorského díla nebo v rámci spolupráce, v různých fázích uměleckého procesu, bez dopředu vymezeného žánru či média. Vychází ze specifických principů, které se využívají (nebo v nich mohou být využity) v oblasti vizuálního umění, kurátorství, současného tance, fyzického divadla nebo také v hudební kompozici, filmu, psaní, videohrách a v neposlední řadě v žánrech komedie. Vycházíme také z individuálních a kolektivních dispozic a je kladen důraz na vzájemnou interakci. V rámci kurzu bude možné absolvovat i individuální konzultaci.

  Více informací

 • Letní škola digitálního sochařství
  15.–19. 7. 2024

  Letní škola vás provede úskalími tvorby digitálních 3D modelů, a to jak modelováním v počítači (program Blender), tak i ve virtuální realitě (VR). Studující se naučí skenovat 3D modely několika druhy 3D skenerů, upravit naskenovaný model a připravit ho pro 3D tisk. Vytvořené modely si pak budou moci vytisknout na školních tiskárnách.

  Více informací

 • Odpolední semestrální kurz kresby
  15. 2. – 16. 5. 2024

  Pravidelný odpolední semestrální kurz kresby pro veřejnost. Kurz je určen začátečníkům, pokročilým a uchazečům o studium na výtvarných uměleckých školách. Zájemci z řad veřejnosti, kteří doposud neprošli školením v kresbě, si v kurzu osvojí základní kreslířské návyky a zručnosti a zorientují se v oblasti studijní kresby. Pokročilým zájemcům kurz nabízí prostor pro rozvoj individuálních schopností ve výrazové kresbě. Kurz je zároveň vhodný jako příprava na talentové přijímací zkoušky. V rámci cvičení jsou zohledněny kreslířské dovednosti jednotlivých účastníků, čemuž je přizpůsoben také individuální program koncipovaný pro každého.

  Více informací

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek