Zápisy z jednání rad studijních programů a pedagogické rady

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.