Zápisy z jednání rady studijních programů a porad pedagogů a pedagožek

Tento dokument není viditelný všem. Práva budou ověřena po přihlášení.

Odpovědnost: doc. Mgr. Jan Zálešák, Ph.D.