Časový plán akademického roku 2021/2022

Termíny spojené se zápisy do studia a registrací předmětů

2. 9. – 4. 9. 2021kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2020/2021 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů
6. 9. – 10. 9. 2021zápis stávajících studentů do dalšího ročníku (provede studijní oddělení bez osobní účasti studentů)
15. 9. 2021registrace tzv. svobodných předmětů (volitelných předmětů nabízených ostatními fakultami univerzity)
16. 9. – 30. 9. 2021registrace volitelných předmětů fakulty (na letní i zimní semestr) a možnost změn v registracích
20. 9. 2021zápis nově přijatých studentů do 1. ročníku magisterského studia a s ním spojená vstupní informační schůzka
20. 9. 2021informační schůzka pro student(k)y 1. ročníku bakalářského studia
1. 10. 2021zapsání zaregistrovaných volitelných předmětů do elektronického indexu (provede studijní oddělení a systémový integrátor fakulty)
14. 2. – 20. 2. 2022dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr
15. 6. 2022zápis uchazečů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia (nutná osobní účast uchazeče nebo zmocněnce)
září 2022kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2021/2022 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studentů

Termíny týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Pozn.: kurzivou jsou psány termíny týkající se závěrečného ročníku bakalářského (BS) a magisterského studia (MS)
ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
1. 9. 2021začátek akademického roku 2021/2022
20. 9. – 17. 12. 202113 týdnů výuky
30. 9. 2021 (dopoledne)promoce (absolventi BS a MS 2020/2021)
6. 10. 2021 (odpoledne)FaVU New Season (slavnostní zahájení školního roku, představení nových pedagogů vč. Ateliéru hostujícího pedagoga)
8. 11. – 28. 11. 2021zadávání bakalářských a diplomových prací v IS VUT (BS/MS)
24. 11. 2021poslední termín pro odevzdání přihlášek ke SZZ z teorie a dějin umění (BS/MS)
13. 12. – 17. 12. 2021poslední výukový a zápočtový týden
18. 12. 2021 – 2. 1. 2022vánoční prázdniny
3. 1. – 14. 1. 20222 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
17. 1. – 21. 1. 2022týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
22. 1. – 23. 1. 2022veřejná prezentace ateliérových prací za ZS (Enter FaVU)
24. 1. – 11. 2. 20223 týdny pro zkoušky a zápočty z předmětů (mimo Oborový ateliér)
24. 1. – 28. 1. 2022státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění (MS)
9. 2. 2022opravný a náhradní termín zkoušky z předmětu Oborový ateliér za ZS
LETNÍ SEMESTR (LS)
14. 2. – 13. 5. 202213 týdnů výuky
14. 2. – 20. 2. 2022dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na LS přes IS VUT
21. 2 – 25. 2. 2022státní závěrečné zkoušky z dějin umění (BS)
7. 3. – 11. 3. 2022státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění, opravný termín (MS)
20. 4. 2022poslední termín pro odevzdání diplomové práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (MS)
9. 5. – 13. 5. 2022poslední výukový a zápočtový týden
9. 5. 2022předání posudků diplomových prací studentům, vložení posudků do IS VUT (MS)
10. 5. – 11. 5. 2022kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (MS)
16. 5. – 20. 5. 2022praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomových prací (MS)
16. 5. – 27. 5. 20222 týdny pro přípravu zkoušky z předmětu Oborový ateliér
16. 5. – 5. 6. 20223 týdny pro zápočty a zkoušky 4. ročníku BS (BS)
18. 5. 2022poslední termín pro odevzdání bakalářské práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (BS)
30. 5. – 3. 6. 2022týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
6. 6. 2022předání posudků bakalářských prací studentům, vložení posudků do IS VUT (BS)
6. 6. – 30. 6. 20224 týdny pro zápočty a zkoušky pro 1. až 3. ročník BS a 1. ročník MS
7. 6. – 8. 6. 2022kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (BS)
13. 6. – 17. 6. 2022praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací (BS)
18. 6. – 19. 6. 2022veřejná prezentace ateliérových a bakalářských prací za LS (Enter FaVU)
29. 6. 2022magisterské promoce (absolventi MS 2021/2022) a vernisáž diplomantské výstavy 
30. 6. 2022poslední termín pro odevzdání žádosti o interní přestup z ateliéru do ateliéru
22. 8. 2022uzávěrka studia před státní závěrečnou zkouškou v opravném termínu (BS)
23. 8. – 25. 8. 2022opravné termíny zkoušky teoretické a praktické státní závěrečné zkoušky (BS/MS)
23. 8. – 25. 8. 2022opravné termíny zkoušky z předmětu Oborový ateliér za LS
29. 8. – 31. 8. 2022prodloužené zkouškové období pro BS a MS, jen opravné termíny
31. 8. 2022poslední den akademického roku 2021/2022; poslední termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2021/2022; poslední termín pro vkládání hodnocení z předmětů pedagogy do IS VUT
1. 7. – 31. 8. 2022letní prázdniny

Termíny týkající se doktorského studijního programu

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
15. 9. 2021zápis nově přijatých studentů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka s předsedou oborové rady
20. 9. – 17. 12. 202113 týdnů výuky
15. 10. 2021poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
15. 10. 2021poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
2?. 11. 2021zasedání oborové rady
21. 1. 2022poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2021 do RUV (výstupy vkladají školitelé ve spolupráci s doktorandem)
11. 2. 2022poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
11. 2. 2022poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
11. 2. 2022poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2021 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
14. 2. – 13. 5. 202213 týdnů výuky
do 30. 4. 2022termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2022/2023
11. 4. 2022odevzdání podkladů (elektronicky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
20. 4. 2022doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
4. 5. 2022kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
4. 5. 2022poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
25. 5. 2022přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2022/2023
9. 6. 2022státní doktorská zkouška (3. ročník)
25. 7. 2022poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
29. 8. 2022státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2022poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2022poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
dle ISP (a narušené doby studia, info u předsedy oborové rady)podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 2–3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoba disertační práce

Termíny spojené s přijímacím řízením do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

7. 9. – 8. 9 . 2021přijímací zkoušky do MS (2. kolo) na akademický rok 2021/2022
1. 10. – 30. 11. 2021podávání e-přihlášek (vč. portfolií) do BS na akademický rok 2022/2023
3. 11. 2021výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do MS na akademický rok 2021/2022
24. 11. 2021den otevřených dveří (v návaznosti na Gaudeamus Brno)
14. 12. 20211. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023 – hodnocení portfolií (komise bez přítomnosti uchazečů)
12. 1. 20222. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023 – odeslání prvních dvou praktických úkolů uchazečům elektronicky na e-mail uvedený e-přihlášce (domácí zadání)
26. 1. 2022 (12:00)2. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023 – vložení vypracovaných úkolů uchazeči na určené datové úložiště v e-přihlášce
1. 2. – 2. 2. 20222. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023 – talentové zkoušky: test a 2 praktické úkoly (prezenční zadání) – uchazeči osobně
3. 2 – 4. 2. 20222. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023 – hodnocení (komise bez přítomnosti uchazečů)
6. 4. 2022odvolací řízení po 1. a 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023
13. 4. 2022výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2022/2023
1. 5. – 31. 5. 2022podávání přihlášek do návazného MS na akademický rok 2022/2023 pro studenty 4. ročníku BS FaVU v IS VUT
1. 6. – 31. 7. 2022termín pro podávání přihlášek do MS na akademický rok 2022/2023 (zejm.) pro uchazeče z jiných VŠ
31. 8. 2022doručení motivačního dopisu na studijní odd. pro 2. kolo přijímacího řízení do MS na akademický rok 2022/2023 (pouze studující FaVU)

Rozvrhy předmětů

bakaláři a magistřirozvrh na aktuální semestr
doktorandiinformace k rozvrhům 

Odpovědnost: Hana Křížová