Časový plán akademického roku 2022/2023

Termíny spojené se zápisy do studia a registrací předmětů

2. 9. – 4. 9. 2022kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2021/2022 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studujících
5. 9. – 9. 9. 2022zápis stávajících studujících do dalšího ročníku (provede studijní oddělení bez osobní účasti studujících)
14. 9. 2022 8:00–22:00registrace tzv. svobodných předmětů (volitelných předmětů nabízených ostatními fakultami univerzity)
15. 9. – 29. 9. 2022registrace volitelných předmětů fakulty (na letní i zimní semestr) a možnost změn v registracích
19. 9. 2022zápis nově přijatých uchazečů do 1. ročníku magisterského studia
21. 9. 2022 od 9:00informační schůzka pro student(k)y 1. ročníku bakalářského a magisterského studia
3. 10. 2022zapsání zaregistrovaných volitelných předmětů do elektronického indexu (provede studijní oddělení a systémový integrátor fakulty)
13. 2. – 19. 2. 2023dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr
14. 6. 2023zápis uchazečů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia (nutná osobní účast uchazeče nebo zmocněnce)
září 2023kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2022/2023 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studujících

Termíny týkající se bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

Pozn.: kurzivou jsou psány termíny týkající se závěrečného ročníku bakalářského (BS) a magisterského studia (MS)
ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
1. 9. 2022začátek akademického roku 2022/2023
19. 9. – 16. 12. 202213 týdnů výuky
21. 9. 2022 (14:00–22:00)FaVU New Season (setkání akademické obce fakulty, slavnostní zahájení školního roku, představení ateliérů + večerní kulturní program)
21. 9. 2022imatrikulace 1. ročníku BS/MS (v rámci FaVU New Season)
6. 10. 2022 (dopoledne)bakalářské promoce (absolventi a absolventky BS 2021/2022)
2. 11. 2022den otevřených dveří (více zde)
7. 11. – 27. 11. 2022zadávání bakalářských a diplomových prací v IS VUT (BS/MS)
23. 11. 2022poslední termín pro odevzdání přihlášek ke SZZ z teorie a dějin umění (BS/MS)
12. 12. – 16. 12. 2022poslední výukový a zápočtový týden
17. 12. 2022 – 1. 1. 2023vánoční prázdniny
2. 1. – 13. 1. 20232 týdny pro přípravu na zkoušku z předmětu Oborový ateliér
16. 1. – 20. 1. 2023týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
21. 1. – 22. 1. 2023veřejná prezentace ateliérových prací za ZS (Enter FaVU)
23. 1. – 10. 2. 20233 týdny pro zkoušky a zápočty z předmětů (mimo Oborový ateliér)
23. 1. – 27. 1. 2023státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění (MS)
8. 2. 2023opravný a náhradní termín zkoušky z předmětu Oborový ateliér za ZS
LETNÍ SEMESTR (LS)
13. 2. – 12. 5. 202313 týdnů výuky
13. 2. – 19. 2. 2023dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na LS přes IS VUT
20. 2 – 24. 2. 2023státní závěrečné zkoušky z dějin umění (BS)
6. 3. – 10. 3. 2023státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění, opravný termín (MS)
19. 4. 2023poslední termín pro odevzdání diplomové práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (MS)
9. 5. – 12. 5. 2023poslední výukový a zápočtový týden
9. 5. 2023předání posudků diplomových prací studujícím, vložení posudků do IS VUT (MS)
10. 5. – 11. 5. 2023kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (MS)
15. 5. – 19. 5. 2023praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomových prací (MS)
15. 5. – 26. 5. 20232 týdny pro přípravu na zkoušku z předmětu Oborový ateliér
15. 5. – 4. 6. 20233 týdny pro zápočty a zkoušky 4. ročníku BS (BS)
17. 5. 2023poslední termín pro odevzdání bakalářské práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (BS)
29. 5. – 2. 6. 2023týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
3. 6. – 4. 6. 2023veřejná prezentace ateliérových prací za LS (Enter FaVU)
5. 6. 2023předání posudků bakalářských prací studentům, vložení posudků do IS VUT (BS)
5. 6. – 30. 6. 20234 týdny pro zápočty a zkoušky pro 1. až 3. ročník BS a 1. ročník MS
6. 6. – 7. 6. 2023kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (BS)
12. 6. – 16. 6. 2023praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací (BS)
17. 6. – 18. 6. 2023setkání s absolventkami a absolventy fakulty (30 let FaVU)
22. 6. 2023 (dopoledne)magisterské promoce (absolventi a absolventky MS 2022/2023)
22. 6. 2023 (od 16:00)vernisáž diplomantské výstavy (Dům pánů z Kunštátu)
22. 8. 2023uzávěrka studia před státní závěrečnou zkouškou v opravném termínu (BS)
23. 8. – 25. 8. 2023opravné termíny zkoušky teoretické a praktické státní závěrečné zkoušky (BS/MS)
23. 8. – 25. 8. 2023opravné termíny zkoušky z předmětu Oborový ateliér za LS
28. 8. – 31. 8. 2023prodloužené zkouškové období pro BS/MS (jen opravné termíny)
31. 8. 2023poslední den akademického roku 2022/2023; poslední termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2022/2023; poslední termín pro vkládání hodnocení z předmětů pedagogy do IS VUT
31. 8. 2023poslední termín pro odevzdání žádosti o interní přestup z ateliéru do ateliéru (viz Pokyn děkana)
1. 7. – 31. 8. 2023letní prázdniny

Termíny týkající se doktorského studijního programu

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
14. 9. 2022zápis nově přijatých uchazečů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka s předsedou oborové rady
19. 9. – 16. 12. 202213 týdnů výuky
14. 10. 2022poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
14. 10. 2022poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
25. 11. 2022zasedání oborové rady
20. 1. 2023poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2022 do RUV
10. 2. 2023poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
10. 2. 2023poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
10. 2. 2023poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2022 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
13. 2. – 12. 5. 202313 týdnů výuky
do 30. 4. 2023termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2023/2024
11. 4. 2023odevzdání podkladů (elektronicky na adresu koordinátorky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
19. 4. 2023doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
3. 5. 2023kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
3. 5. 2023poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
24. 5. 2023přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2023/2024
8. 6. 2023státní doktorská zkouška (3. ročník)
26. 7. 2023poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
28. 8. 2023státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2023poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2023poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
dle ISP (a narušené doby studia, info u předsedy oborové rady)podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoba disertační práce

Termíny spojené s přijímacím řízením do bakalářského a navazujícího magisterského studijního programu

6. 9. – 7. 9. 2022přijímací zkoušky do MS (2. kolo) na akademický rok 2022/2023
1. 10. – 30. 11. 2022podávání e-přihlášek do BS na akademický rok 2023/2024
2. 11. 2022výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do MS na akademický rok 2022/2023
2. 11. 2022den otevřených dveří (více zde)
4. 12. 2022poslední termín pro nahrání portfolií do e-přihlášky do BS na akademický rok 2023/2024
13. 12. – 14. 12. 20221. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024 – hodnocení portfolií (komise bez přítomnosti uchazečů)
11. 1. 20232. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024 – odeslání prvních dvou praktických úkolů uchazečům elektronicky na e-mail uvedený e-přihlášce (domácí zadání)
25. 1. 2023 (do 12:00)2. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024 – vložení vypracovaných úkolů uchazeči na určené datové úložiště v e-přihlášce
31. 1. – 1. 2. 20232. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024 – talentové zkoušky: test a 2 praktické úkoly (prezenční zadání) – uchazeči osobně
2. 2 – 3. 2. 20232. kolo přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024 – hodnocení (komise bez přítomnosti uchazečů)
5. 4. 2023odvolací řízení po 1. a 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024
12. 4. 2023 (13:00–18:00)výdej domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do BS na akademický rok 2023/2024
1. 5. – 31. 5. 2023podávání přihlášek do návazného MS na akademický rok 2023/2024 pro studující 4. ročníku BS FaVU v IS VUT
1. 6. – 31. 7. 2023termín pro podávání přihlášek do MS na akademický rok 2023/2024 (zejm. pro uchazeče z jiných VŠ)
31. 8. 2023doručení motivačního dopisu na studijní odd. pro 2. kolo přijímacího řízení do MS na akademický rok 2023/2024 (pouze studující FaVU)
5. 9. – 6. 9. 2023přijímací zkoušky do MS (2. kolo) na akademický rok 2023/2024

Rozvrhy předmětů

bakalářské a magisterské studiumrozvrh na aktuální semestr
doktorské studiuminformace k rozvrhům 

Odpovědnost: Hana Křížová