Časový plán akademického roku 2023/2024

Termíny spojené se zápisy do studia a registrací předmětů

4. 9. – 7. 9. 2023kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2022/2023 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studujících
8. 9. – 12. 9. 2023zápis stávajících studujících do dalšího ročníku (provede studijní oddělení bez osobní účasti studujících)
6. 9. 2023zveřejnění nabídky svobodných předmětů na zimní semestr 2023/2024
13. 9. 2023 (8:00–22:00)registrace tzv. svobodných předmětů (volitelných předmětů nabízených ostatními fakultami univerzity) na zimní semestr 2023/2024
13. 9. – 28. 9. 2023registrace volitelných předmětů fakulty (na letní i zimní semestr) a možnost změn v registracích
18. 9. 2023zápis nově přijatých uchazečů do 1. ročníku magisterského studia (poslední termín)
20. 9. 2023 (9:00)informační schůzka pro student(k)y 1. ročníku bakalářského a magisterského studia
2. 10. 2023zapsání zaregistrovaných volitelných předmětů do elektronického indexu (provede studijní oddělení a systémový integrátor fakulty)
24. 1. 2024zveřejnění nabídky svobodných předmětů na letní semestr 2023/2024
31. 1. 2024registrace svobodných předmětů na letní semestr 2023/2024
12. 2. – 18. 2. 2024dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr 2023/2024
19. 6. 2024zápis uchazečů přijatých do 1. ročníku bakalářského studia (nutná osobní účast uchazeče nebo zmocněnce)
září 2024kontrola studia (elektronických indexů) za akademický rok 2023/2024 a elektronické potvrzení nástupu do dalšího ročníku studia stávajících studujících

Termíny týkající se bakalářských a magisterských studijních programů

Pozn.: kurzivou jsou psány termíny týkající se závěrečného ročníku bakalářského (BS) a magisterského studia (MS)
ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
1. 9. 2023začátek akademického roku 2023/2024
18. 9. – 15. 12. 202313 týdnů výuky
20. 9. 2023 (14:00–22:00)FaVU New Season (setkání akademické obce fakulty, slavnostní zahájení školního roku, představení ateliérů + večerní kulturní program)
20. 9. 2023imatrikulace 1. ročníku BS/MS (v rámci FaVU New Season)
5. 10. 2023 (dopoledne)bakalářské promoce (absolventi a absolventky BS 2022/2023)
1. 11. 2023den otevřených dveří (více zde)
6. 11. – 26. 11. 2023zadávání bakalářských a diplomových prací v IS VUT (BS/MS)
22. 11. 2023poslední termín pro odevzdání přihlášek ke SZZ z teorie a dějin umění (BS/MS)
11. 12. – 15. 12. 2023poslední výukový a zápočtový týden
16. 12. 2023 – 1. 1. 2024vánoční prázdniny
2. 1. – 14. 1. 20242 týdny pro přípravu na zkoušku z předmětu Oborový ateliér
15. 1. – 19. 1. 2024týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
20. 1. – 21. 1. 2024veřejná prezentace ateliérových prací za zimní semestr (Enter FaVU)
22. 1. – 9. 2. 20243 týdny pro zkoušky a zápočty z předmětů (mimo Oborový ateliér)
22. 1. – 26. 1. 2024státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění (MS)
24. 1. 2024zveřejnění nabídky svobodných předmětů na letní semestr
31. 1. 2024 (8:00–22:00)registrace svobodných předmětů na letní semestr
7. 2. 2024opravný a náhradní termín zkoušky z předmětu Oborový ateliér za zimní semestr
LETNÍ SEMESTR (LS)
12. 2. – 10. 5. 202413 týdnů výuky
12. 2. – 18. 2. 2024dodatečné (pře)registrace volitelných předmětů fakulty na letní semestr přes IS VUT
19. 2 – 23. 2. 2024státní závěrečné zkoušky z dějin umění (BS)
4. 3. – 8. 3. 2024státní závěrečné zkoušky z teorie a dějin současného umění, opravný termín (MS)
17. 4. 2024poslední termín pro odevzdání diplomové práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (MS)
6. 5. – 10. 5. 2024poslední výukový a zápočtový týden
6. 5. 2024předání posudků diplomových prací studujícím, vložení posudků do IS VUT (MS)
7. 5. a 9. 5. 2024kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (MS)
13. 5. – 17. 5. 2024praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby diplomových prací (MS)
13. 5. – 25. 5. 20242 týdny pro přípravu na zkoušku z předmětu Oborový ateliér
13. 5. – 2. 6. 20243 týdny pro zápočty a zkoušky 4. ročníku (BS)
15. 5. 2024poslední termín pro odevzdání bakalářské práce, vložení dokumentace závěrečné práce do IS VUT (BS)
27. 5. – 31. 5. 2024týden pro zkoušky z předmětu Oborový ateliér
1. 6. – 2. 6. 2024veřejná prezentace ateliérových prací za letní semestr (Enter FaVU)
3. 6. 2024předání posudků bakalářských prací studentům, vložení posudků do IS VUT (BS)
3. 6. – 30. 6. 20244 týdny pro zápočty a zkoušky pro 1. až 3. ročník BS a 1. ročník MS
4. 6. – 5. 6. 2024kontrola e-indexů a uzávěrka studia, osobně na studijním oddělení (BS)
10. 6. – 14. 6. 2024praktická část státní závěrečné zkoušky – obhajoby bakalářských prací (BS)
26. 6. 2024 (dopoledne)magisterské promoce (absolventi a absolventky MS 2023/2024)
26. 6. 2024 (16:00)vernisáž diplomantské výstavy (Dům pánů z Kunštátu)
30. 6. 2024poslední den pro předložení žádosti o přestup z ateliéru do ateliéru v rámci FaVU (viz Pokyn děkana)
27. 8. 2024uzávěrka studia před státní závěrečnou zkouškou v opravném termínu (BS)
28. 8. – 30. 8. 2024opravné termíny zkoušky teoretické a praktické státní závěrečné zkoušky (BS/MS)
28. 8. – 30. 8. 2024opravné termíny zkoušky z předmětu Oborový ateliér za letní semestr
26. 8. – 30. 8. 2024prodloužené zkouškové období (jen opravné termíny)
31. 8. 2024poslední den akademického roku 2023/2024; poslední termín pro splnění studijních povinností akademického roku 2023/2024; poslední termín pro vkládání hodnocení z předmětů pedagogy do IS VUT
1. 7. – 31. 8. 2024letní prázdniny

Termíny týkající se doktorského studijního programu

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
13. 9. 2023zápis (9:00–9:45) nově přijatých uchazečů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka (10:00) s předsedou oborové rady
18. 9. – 15. 12. 2023výuková část semestru
13. 10. 2023poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku)
13. 10. 2023poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků)
23. 11. 2023zasedání oborové rady
19. 1. 2024poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2023 do RUV
9. 2. 2024poslední termín pro zápočty a zkoušky za zimní semestr 2023/2024
9. 2. 2024poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
9. 2. 2024poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2023 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT
LETNÍ SEMESTR (LS)
12. 2. – 10. 5. 2024výuková část semestru
do 30. 4. 2024termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2024/2025
10. 4. 2024odevzdání podkladů (elektronicky na adresu koordinátorky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník)
17. 4. 2024doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
30. 4. 2024kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
30. 4. 2024poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
22. 5. 2024přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2024/2025
6. 6. 2024státní doktorská zkouška (3. ročník)
24. 7. 2024poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
26. 8. 2024státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2024poslední termín pro zápočty a zkoušky za letní semestr a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2024poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT (viz Wiki FaVU Ph.D.)
dle ISP (a narušené doby studia, info u předsedy oborové rady)podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoba disertační práce

Termíny spojené s přijímacím řízením do bakalářských a magisterských studijních programů

5. 9. – 6. 9. 2023přijímací zkoušky do českého MSP na akademický rok 2023/2024
1. 11. – 13. 12. 2023podávání e-přihlášek do BSP na akademický rok 2024/2025
1. 11. 2023výdej domácích prací po přijímacím řízení do českého MSP na akademický rok 2023/2024
1. 11. 2023den otevřených dveří (více zde)
15. 12. 2023poslední termín pro nahrání elektronický portfolií do e-přihlášky do BSP na akademický rok 2024/2025
4. 1. 20241. kolo přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025 – hodnocení digitálních portfolií (hodnotí komise bez přítomnosti uchazečů)
10. 1. 20242. kolo přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025 – odeslání zadání prvních dvou praktických úkolů uchazečům elektronicky na e-mail uvedený e-přihlášce (domácí zadání)
24. 1. 2024 (do 12:00)2. kolo přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025 – vložení vypracovaných úkolů uchazeči na určené datové úložiště v e-přihlášce
30. 1. – 31. 1. 20242. kolo přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025 – talentové zkoušky: test a 2 praktické úkoly (prezenční zadání) – uchazeči osobně
1. 2. – 2. 2. 20242. kolo přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025 – hodnocení (hodnotí komise bez přítomnosti uchazečů)
10. 4. 2023 (13:00–18:00)výdej originálů domácích prací po 2. kole přijímacího řízení do BSP na akademický rok 2024/2025
10. 1. – 14. 3. 2024podávání přihlášek do českých MSP na akademický rok 2024/2025
8.–12. 4. 2024 (pohovor)přijímací zkoušky do českých MSP na akademický rok 2024/2025

Významné dny (svátky)

28. 9. 2023     čtvrtekDen české státnosti
28. 10. 2023sobotaDen vzniku samostatného československého státu
17. 11. 2023pátekDen boje za svobodu a demokracii
24. 12. 2023neděleŠtědrý den
25. 12. 2023pondělí1. svátek vánoční
26. 12. 2023úterý2. svátek vánoční
1. 1. 2024pondělíNový rok, Den obnovy samostatného českého státu
29. 3. 2024pátekVelký pátek
1. 4. 2024pondělíVelikonoční pondělí
1. 5. 2024středaSvátek práce
8. 5. 2024středaDen vítězství
5. 7. 2024pátekDen věrozvěstů Cyrila a Metoděje
6. 7. 2024sobotaDen upálení mistra Jana Husa

Harmonogram pracovních porad

Viz https://tinyurl.com/FaVU-kalendar. [ICS formát zde.]

Rozvrhy předmětů

bakalářské a magisterské studiumrozvrh na aktuální semestr
doktorské studiuminformace k organizaci semestru 

Odpovědnost: Hana Křížová