Detail předmětu

Digitální kultura

FaVU-3DIKUAk. rok: 2023/2024

Digitální a síťová média budou nahlížena primárně jako programovaná (a programující) média, jejichž kulturní kontext nelze redukovat na příbuzenské vztahy s jinými moderními médii (tisk, fotografie, film).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Nejsou.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Doktorská zkouška na zákadě ověření získaných znalostí, test
Přednášky jsou povinné. Nahrazení zameškané výuky se řeší individuální domluvou s pedagogem (doc. Mgr. Jana Horáková, Ph.D.). Termíny viz https://www.favu.vut.cz/dsp#rozvrh-predmetu.

Učební cíle

Studenti se seznámí se souborem základních textů, kulturních a uměleckých praxí, které spojuje přístup k digitálním médiím založený na přesunu důrazu z plochy obrazovky počítače na procesy odehrávající v pozadí, tzv. obrat softwaru.
Teoretické znalosti z oblasti „software studies“, metodiky nových medií a digitálních uměleckých děl.

Doporučená literatura

Jana HORÁKOVÁ, Softwarová studia. K proměnám studií nových médií. Brno: Masarykova univerzita, 2014.
Jana HORÁKOVÁ, New Media Art Power: The Hackability Memorandum. Kritika & kontext, časopis kritického myslenia/Journal of Critical Thinking, Bratislava: Občianske združenie K&K Association, XVI., 44, 2012, s. 86–93.
Jana HORÁKOVÁ, Konec dějin nových digitálních médií: Softwarová studia. In Umění a nová média. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. od s. 156–179, 24 s. Umění a nová média. ISBN 978-80-210-5639-8. doi:10.5817/CZ.MUNI.M210-5639-2011.
Jana HORÁKOVÁ, Úvod do softwarových studií, 2014. On-line: http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/ff/ps14/software/web/index.html

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DP4 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK3 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program VUD doktorský

    obor VUUP_DK4 , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

12 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Softwarová studia. Kritická studia kódu. Studia platforem
2) Studia zlých médií: Úvod do problematiky
3) Genealogie (obratu k) softwaru
4) Digitální umělecké dílo – definice
5) Metodologie nových médií – taktiky svobody
6) Hacking jako umělecká taktika, softwarové umění (vs. počítačové umění) a net art