Doctoral Studies

Doctoral studies at the Faculty of Fine Arts of Brno University of Technology (FFA) are intended for all those who have successfully completed a master's degree and whose achievements in practical and/or theoretical activities are mainly in the field of art and/or design.


FFA Doctoral Study Programme Guarantor: Assoc. Prof. MgA. Filip Cenek
FFA Doctoral Study Programme Coordinator: Mgr. Barbora Šedivá, Ph.D.

Information Concerning the Organization of Doctoral Studies at the Faculty

Study News

  • The academic year 2023/2024 schedule can be found here.
  • Meeting with the guarantor and coordinator of doctoral studies on Wednesday, 13/9/2023 at 10.00 in room no. 216/U2.
  • Joint introductory session for students and teachers (including supervisors) of the 1st and 2nd year on Tuesday, 19/9/2023 at 10.00 in room no. 216/U2.
  • Workshop with Alexandra Pirici in November 2023.
  • Special seminars and lectures by international guests at FFA in November and December 2023: Maja and Reuben Fowkes, Elke Krasny.
  • Information about the series of interactive seminars and presentations KInG FaVU (2021–2023) here.
Harmonogram výuky předmětů Společná teoretická výuka 1, Společná teoretická výuka 3Sociologické aspekty uměníMetodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu v zimním semestru akademického roku 2023/2024
ÚT 19/9 (216/U2)10.00–10.15 Úvod (Zálešák, Šedivá)
10.15–11.15 Představení doktorandek a doktorandů 1. ročníku
11.15–11.45 Diskuze nad tématy, dotazy studujících, školících
12.30–13.00 Sociol. aspekty umění (základní informace ke kurzu)
13.00–13.30 Představení Centra výzkumu (Sellner)
13.30–14.00 Společná teoret. výuka, Metodika věd. práce (základní info ke kurzu)
ÚT 3/10 (216/U2)10.00–11.30 Společná teoretická výuka 1+3 (Jakalová)
12.00–13.30 Sociol. aspekty umění (Jamrichová, Mácha)
14.00–15.30 Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu (Jakalová) 
ÚT 24/10 (216/U2)10.00–11.30 Společná teoretická výuka 1+3 (Jakalová)
12.00–13.30 Sociol. aspekty umění (Jamrichová, Mácha)
14.00–15.30 Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu (Jakalová) 
ÚT 7/11 (216/U2)10.00–11.30 Společná teoretická výuka 1+3 (Jakalová)
12.00–13.30 Sociol. aspekty umění (Jamrichová, Mácha)
14.00–15.30 Metodika vědecké práce a metody kvalitativního výzkumu (Jakalová) 
ST 22/11 (216/U2)10.00–16.00 Výukový modul Maji a Reubena Fowkesových (UK) – více info TBA
ÚT 5/12 (216/U2)10.00–16.00 Výukový modul Elke Krasny (AT) – více info TBA

Background

In addition to access to the respective training workplace areas (studios, cabinets, department) by arrangement with the supervisor (or head of the training workplace), and the opportunity to utilise faculty-wide facilities (library, woodwork and metalwork workshops, bookbinding workshop, lamination and painting workshops, computer study room, video studio, sound studio, editing rooms, 3D studio etc.), doctoral candidates are allocated shared doctoral workspaces (rooms 333 and 334, building U2, third floor on the right, 30+35 m², equipped with a conference system and a powerful computer on Mac OS and Windows platforms, including a printer, scanner, and tablet) and a doctoral studio (room 113, building U1, ground floor, 110 m²). The same rules for borrowing A/V equipment and reserving production spaces apply as for bachelor and master's degree students. Other benefits for doctoral students of the faculty (discounted calling, unlimited cloud services, access to university-wide software including annual Adobe CC licenses, access to ICOM cards etc.) can be found on the FFA Intranet. Students also have the opportunity to request consideration for specific needs (physical disability, mental illness, chronic somatic illness, specific learning disorders, autism spectrum disorders, and impaired communication skills etc.). These matters are handled by the BUT Counselling Centre Alfons. Parents can use the services of the university's mini-nursery Edisonka and other counselling services. For any questions and requests, please contact the doctoral studies guarantor or the doctoral studies coordinator. The composition of the Doctoral Studies Board can be found here. Information about the faculty ombudsperson is available on the page dedicated to social safety.

Schedule

ZIMNÍ SEMESTR (ZS)
14. 9. 2022zápis nově přijatých uchazečů (osobně nebo zmocněná osoba) a informační schůzka s předsedou oborové rady
19. 9. – 16. 12. 2022výukové týdny (harmonogram viz výše)
14. 10. 2022poslední termín pro zanesení ISP do IS VUT (školitelé a doktorandi 1. ročníku), viz Wiki FaVU Ph.D.
14. 10. 2022poslední termín pro zanesení aktualizovaných ISP na daný akademický rok do IS VUT (školitelé a doktorandi vyšších ročníků), viz Wiki FaVU Ph.D.
24. 11. 2022zasedání oborové rady
20. 1. 2023poslední termín pro zanesení uměleckých výstupů za rok 2022 do RUV
10. 2. 2023poslední termín pro zápočty a zkoušky za ZS
10. 2. 2023poslední termín pro zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT, viz Wiki FaVU Ph.D.
10. 2. 2023poslední termín pro zanesení výsledků tvůrčí činnosti za rok 2022 (publikační činnost, konference a další aktivity VaV) do IS VUT (konzultuje proděkanka pro vědu a kvalitu)
LETNÍ SEMESTR (LS)
13. 2. – 12. 5. 2023výukové týdny (harmonogram viz výše)
do 30. 4. 2023termín pro podání přihlášek do doktorského studia na akademický rok 2023/2024
11. 4. 2023odevzdání podkladů (elektronicky na adresu koordinátorky) k doktorandskému kolokviu (1. a 2. ročník), viz Pokyn děkana
19. 4. 2023doktorandské kolokvium, veřejná prezentace (1. a 2. ročník povinně, ostatní jako diskutující)
3. 5. 2023kontrola studia před podáním přihlášky ke státní doktorské zkoušce (3. ročník)
3. 5. 2023poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce vč. povinných příloh (3. ročník)
24. 5. 2023přijímací zkoušky do doktorského studijního programu na akademický rok 2023/2024
8. 6. 2023státní doktorská zkouška (3. ročník)
26. 7. 2023poslední termín pro podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce v opravném termínu vč. povinných příloh (přepracované pojednání o tématu disertační práce atd.)
28. 8. 2023státní doktorská zkouška v opravném termínu (3. ročník)
31. 8. 2023poslední termín pro zápočty a zkoušky za LS a zanesení pedagogické praxe (studenti s povinnou pedagogickou praxí) do IS VUT
31. 8. 2023poslední termín pro zanesení ročního hodnocení plnění ISP do IS VUT, viz Wiki FaVU Ph.D.
dle ISP (a narušené doby studia, info u předsedy oborové rady)podání přihlášky k obhajobě disertační práce vč. povinných příloh
do 3 měsíců od podání přihlášky k obhajoběobhajoba disertační práce

Instructions and Rules

Všechny závazné studijní předpisy viz https://www.favu.vut.cz/studenti/predpisy#ds.

Forms

Job Vacancies

Related Documents and Links

http://doktorandivcr.cz, https://www.researchcatalogue.net,
https://jar-online.net, https://www.creativemediaresearch.org,
https://screenworks.org.uk, http://ruukku-journal.fi,
http://mediacommons.org/intransition, https://arteacta.cz/category/umelecky-vyzkum/,
https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia,
https://vvp.avu.cz/sesit, https://vedavyzkum.cz,
http://doktorandivcr.cz/prilezitost-pozice-granty-rozvoj,
https://www.culturenet.cz/?wpage=1#granty-a-stipendia,
https://issuu.com/elia_share/docs/share_handbook,
https://www.onlineopen.org/index.php.

    Responsibility: doc. MgA. Filip Cenek