Možnost (anonymního) podání podnětu, připomínky nebo stížnosti k řešení pro vedení fakulty.

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek