Diskriminace v akademickém prostředí a jak jí předcházet

Úvodní informace

K nerovnému zacházení dochází nezřídka i v akademické sféře. Ne vždy se však musí jednat o zákonem zakázanou diskriminaci. Umíme to však rozlišit? Může být sexuální obtěžování diskriminací? Mohla by se škola dopustit diskriminace při vyměření poplatku za překročení studia? A mohou být obětí diskriminace i vyučující? Nejen odpovědi na tyto otázky se pokusila v rámci přednášky „Diskriminace v akademickém prostředí a jak jí předcházet“ prozradit Mgr. Anna Katerina Vintrová, LL.M. z Kanceláře veřejného ochránce práv. Součástí přednášky bylo představení typických příkladů diskriminace v akademickém prostředí. Prostor byl vyhrazen i pro dotazy. Přednáška a následná diskuze proběhla v úterý 15. února 2022 prostřednictvím aplikace MS Teams od 16:30 do 18:45 hod.

Během přednášky bylo možné se seznámit zejména:

  1. s jakými podobami diskriminace se můžete (nejen) v akademickém prostředí setkat,
  2. jak diskriminaci rozpoznat a jak ji účinně řešit,
  3. jak vzniku diskriminace v akademickém prostředí nejlépe předcházet a co pro to může udělat každý z vás,
  4. jak vám při řešení diskriminace může pomoci veřejný ochránce práv.

Záznam přednášky

Videozáznam přednášky je dostupný akademické obci a zaměstnancům fakulty po přihlášení: 1. část (obecná), 2. část (příklady).

Související dokumenty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek