Detail předmětu

Traditional printmaking techniques: context – history – practice

FaVU-TPTCHPAk. rok: 2021/2022

Předmět je koncipován jako fúze mezi teoretickou a praktickou výukou. Triadický model edukace je konstruován následovně: 4 x kontextualizace, 4 x dějiny, 4 x dílna. Konkrétní grafické techniky budou uvedeny do historického kontextu, dále do aktuálních souvislostí v rámci současného umění a jeho reflexe a následně prověřeny na praktické úrovni. Hlavním záměrem předmětu není cizelování dovedností v oblasti grafických technik, nýbrž získání nadhledu a schopnosti odůvodnit důležitost existence tradičních médií v digitální době.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti se obeznámí se základy grafických technik po teoretické a praktické stránce, stejně jako s jejich mediálními přesahy a potenciálem pro vlastní tvorbu.

Prerekvizity

Umělecké schopnosti a znalosti z teorie a dějin umění prokázané při přijímací zkoušce do magisterského stupně studia. Předchozí zkušenost s grafickými technikami není nutná.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Teoretické přednášky, diskuse, praktické ukázky vybraných grafických technik, práce v dílně a exkurze.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky:
- aktivní účast ve výuce (2 povolené neomluvené absence) nebo předložení úkolu
vypracovaného na základě alternativního zadání po dohodě s přednášejícími
- odevzdání splněných zadaných úkolů
- posuzována je rovněž míra naplnění cílů předmětu

Osnovy výuky

1. 4 x přednášky:
1.1. Úvod (kontextualizace)
1.2. Informační revoluce I., od vynálezu knihtisku k tiskařskému lisu s parním pohonem 1455-1814 (dějiny)
1.3. Informační revoluce II., klíčová role tisku a jeho úpadek 1814-2020 (dějiny)
1.4. Současná role grafiky: komodita nebo politikum? Sběratelská grafika – listy, multiple, atd. vs. DIY printing – hudební labely, fanziny, nakladatelství, atd. (kontextualizace)

2. 4 x exkurze:
2.1. Šíření textové a obrazové informace I. (dějiny)
2.2. Šíření textové a obrazové informace II. (dějiny
2.3. Exkurze do ofsetové tiskárny
2.4. Současné podoby grafiky v českém a světovém umění

3. 4 x dílna:
3.1. Sítotisk (průtisk)
3.2. Sítotisk (průtisk)
3.3. Klasická grafika: tisk z hloubky, z výšky, z plochy
3.4. Klasická grafika: tisk z hloubky, z výšky, z plochy

4. Zápočtový týden – závěrečná hodina (kolokvium):
Studenti předloží praktický úkol dle zadání formulovaného v první třetině kurzu. Nad každým projektem proběhne diskuze s vyučujícími (případně s hosty).

Učební cíle

Cílem předmětu je propojování teorie a praxe v oblasti tradičních grafických technik. Studenti se budou seznamovat s aktuálností „návratu k materialitě“ v současném umění. Podstatným aspektem je uvědomění si skutečnosti, že tento v zásadě konceptuální návrat si – již historicky – vyžaduje bravurní zvládnutí ověřených rukodělných postupů. Dalším cílem předmětu je ovšem také odlehčení postulované rigidnosti, neboť už jenom znalost „topografie oblasti“ nebo porušení jejích pravidel může znamenat tvůrčí impuls. Obrat k materialitě lze samozřejmě chápat velmi široce, v případě klasické grafiky se však jedná zejména o návaznost na možnosti tiskařských technologií rozestřených v čase, jako jsou tisk z výšky, tisk z hloubky, sítotisk nebo ofset. Díky představení praktických postupů v historickém a teoretickém kontextu si studenti ozřejmí možnosti klasického média nejen jako historického reliktu, ale zejména jako funkčního prostředku pro vlastí tvorbu a interpretaci současného umění.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka probíhá v učebnách KTDU FaVU VUT, v grafických dílnách Ateliéru kresby a grafiky FaVU VUT v hodinách určených rozvrhem a v terénu v časech určených vyučujícími. Minimální účast je 85 %. Nahrazování zameškané výuky probíhá po dohodě s pedagogem ve formě alternativních zadání.

Základní literatura

FICK, Bill – GRABOWSKI, Beth. Printmaking: A Complete Guide to Materials & Processes. 2nd ed. London: Laurence King Publishing, 2015. 256 p. ISBN: 978-1780671949. (EN)

Doporučená literatura

BENJAMIN, Walter. The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction. 1st ed. London: Penguin Books, 2008. 128 p. ISBN: 978-0141036199. (EN)
GOODMAN, Nelson – ELGIN, Catherine Z. Reconceptions in Philosophy and Other Arts and Sciences. 1st ed. Indianapolis: Hackett Publishing Company, 1988. 188 p. ISBN: 978-0872200524. (EN)
KOVARIK, Bill. Revolutions in Communication. Media History from Gutenberg to the Digital Age. 1st ed. New York: Continuum Publishing Corporation. 356 p. ISBN: 978-1441114600. (EN)
MITCHELL, William John Thomas. Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation. 1st ed. Chicago: The University of Chicago Press, 1994. 462 p. ISBN: 978-0226532325. (EN)
PUCHNER, Martin. The Written World. The Power of Stories to Shape People, History, and Civilization. 1st ed. New York: Random House Trade. 464 p. ISBN: 978-0812988277. (EN)
ROMANO, Clare – ROSS, John – ROSS, Tim. The Complete Printmaker: Techniques, Traditions, Innovation. Revised and expanded ed. New York: Simon & Schuster, 2008. 352 p. ISBN: 978-0029273722. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

10 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor