Detail předmětu

The Art of Interpreting Film 2

FaVU-TAIF2Ak. rok: 2021/2022

Předmět seznámí studenty s vybranou kinematografií 60. – 90. let (s občasnými exkurzy do relativní filmové současnosti), se zaměřením na určité tématické okruhy: politický film, sci-fi a její různé ideologické pozadí, environmentální krize ve filmu, hororový film a jeho sociální pozadí.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti se seznámí s interpretačními metodami filmových děl, které vychází z konkrétního tematického rámce, který nemusí být explicitně obsažen v narativu samotném (politika - ideologie, gender, environmentální témata, atd).

Prerekvizity

Nejsou.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Předmět má formu semináře - s filmy a literaturou se studenti seznámí doma, v hodinách se odehrává především diskuse zadaných filmů/textů.

Způsob a kritéria hodnocení

Průběžné - studenti budou na každém semináři průběžně reflektovat zadané filmy/literaturu - jak písemně, tak v následné diskusi.
Filmy a texty studenti shlédnou a přečtou doma, online seminář se bude věnovat diskusi obého (obecně bude ke každému filmu zadán cca 10ti stánkový text). Co týden, to 1 film a text.

Osnovy výuky

1. Vize konců světa: Pavel Juráček: Konec srpna v hotelu Ozon
2. Vize konců světa: Jaromil Jireš: Den sedmý, osmá noc.
3. Vize konců světa: Chris Marker, Rampa.
4. Vize konců světa: Terry Gillian - Dvanáct Opic.
5. Vize konců světa: Blade Runner. Ridley Scott.
6. Vize konců světa: Lars von Trier: Melancholia.
7. Posthumanismus a sci-fi: Tarkovskij - Solaris.
8. Vize konců světa: Godard - Aphaville.
9. Vize konců světa: Interstellar
10. Posthumanismus a sci-fi: Stanley Kubrick: Space Odyssey.
11. Environmentální krize: Gioffrey di Reggio: Koniaquatsi; Edward Burtynski - Anthropocene.
12. Více-než-lidské: Ridley Scott: Vetřelec.

Učební cíle

1. cinefilské 2. kritické: účelem předmětu je upozornit studenty na určitou, velmi omezenou, zdaleka ne kanonickou, patrně také velmi subjektivní výseč kinematografie 50. - 80. let v Evropě a USA. 2. Skrze tento výběr ukázat studentům možnosti interpretace daných filmů (z nichž mnohé byly nabídnuty souběžně s díly samotnými; klíč politiky- ideologie, genderových témat, envionmentálních témat, sebereflexe filmu jako média...)

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Min. 75% aktivní účast na videokonferencích (nutná prokázaná připravenost na každou hodinu - aktivní diskuse a její relevantnost týkající se jak zadaného textu, tak filmu).

Základní literatura

Fay, Jennifer. Inhospitable World: Cinema in the Time of the Anthropocene. (EN)
Sobchack, Vivian. Screening Space: American Science Fiction Film. (EN)
Frederick Jameson: Archaelogies of the Future. (EN)

Doporučená literatura

Kuhn, Anette. Alien Zone. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor