Detail předmětu

Sound Design and Mastering

FaVU-SODMAk. rok: 2021/2022

Výuka pokročilé práce se zvukem je zaměřena na dvě oblasti studiové tvorby: sound design a mastering. V rámci sound designu se student detailně seznámí s obecnými principy a praktickými možnostmi tvorby a úpravy zvuku pomocí digitálních i analogových procesů. Sound design bude realizován v prostředích Kyma X, Max/msp a dále pomocí VST instrumentů a analogového syntezátoru. Výuka masteringu bude zaměřena na precizní zvládnutí kritického poslechu a porozumění finalizačním úpravám signálu a technickým standardům. Praktické cvičení budou probíhat v digitálním software Ozone, v kombinaci s plně profesionálním analogovým masteringovým řetězcem.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají orientaci v odborné terminologii související s tématem a přehled v širokých možnostech pokročilé práce se zvukem jak v oblasti kreativního sound designu, tak odborného masteringu. Zkušenosti získané během praktických cvičení se softwary a s high-end profesionální analogovou technikou studenty naučí rozpoznávat a využívat signifikantní kvality digitálního/analogového zpracování signálu. Po absolvování předmětu budou studenti moci využívat masteringovou techniku školního studia.

Prerekvizity

Předpokladem pro absolvování předmětu je předešlá samostatná tvorba a orientace v oblasti zvukové tvorby, schopnost abstraktního i technického myšlení, preciznost a dobrý sluch.

Literatura

Electronic Music and Sound Design - Theory and Practice with Max/MSP, Alessandro Cipriani, Maurizio Giri, Contemponet (December 1, 2010), ISBN-10: 9788890548406 (EN)
Designing Sound, Andy Farnell, The MIT Press (August 20, 2010), ASIN: B008H5QA04 (EN)
Microsound, Curtis Roads, The MIT Press; 1st edition (August 20, 2004), ISBN-13: 978-0262182157 (EN)
Sound Synthesis and Sampling, Martin Russ, Routledge; 3 edition (August 21, 2012), ISBN-13: 978-0240521053 (EN)
The Synthesizer: A Comprehensive Guide to Understanding, Programming, Playing, and Recording the Ultimate Electronic Music Instrument, Mark Vail, Oxford University Press; 1 edition (January 22, 2014), ASIN: B00HWWPAY0 (EN)
Audio Mastering Secrets: The Pros Don't Want You To Know!, John Rogers, MJ Rosen Music; 1 edition (September 11, 2017), ASIN: B075KS2V9N (EN)
Audio Mastering - Essential Practices, Jonathan Wyner, Berklee Press; Pap/Com edition (May 1, 2013), ISBN: 0876390947 (EN)
Mastering Audio, Third Edition: The Art and the Science, Bob Katz, Focal Press; 3 edition (October 15, 2013), ISBN-13: 978-0240818962 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka realizovaná v malé skupině bude zahrnovat vždy hodinu teorie propojené s praktickými ukázkami a prací se zvolenými nástroji, na kterou budou navazovat společné i individuální konzultace. Součástí výuky budou pravidelná domácí cvičení, které budou v následných hodinách konzultovány. V případě uzavření školy, bude výuka probíhat online na platformě MS Teams a to pravidelně dle platného rozvrhu.

Způsob a kritéria hodnocení

Splnění a odevzdání min. 70 % domácích cvičení, dodání závěrečné vlastní audio práce prokazující získané dovednosti.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Sound design:
- Zvuková syntéza (subtraktivní, aditivní, granulární, frekvenčně modulovaná, vektorová, transwave, wavetable, physical modeling, phase distortion, formantová, karplus-strong...)
- modulace (lfo, adsr, stochastické metody)
- algoritmické generativní procesy
- tvůrčí audio processing (zpožďovací linky, Fourierova analýza a resyntéza, tau syntéza, morphing, konvoluce, atd.)
- softwary: Kyma X, max/msp, m4l, Cecilia5, GRMtools, NI Komplete...

Mastering:
- kontrola dynamiky a hlasitosti signálu (kompresory: lampové, solid state, optické, FET, VCA)
- frekvenční analýza a úprava signálu
- transient design
- saturace/harmonické zkreslení (lampové, páskové, transistorové, optické)
- M/S and paralelní techniky procesování signálu
- Práce se stereo šířkou
- hlasitostní standardy (ITU, EBU, dBu, dBV, RMS, LUFS...)
- “Barva” signálu
- Dithering, výstupní/vstupní formáty
- Analog vs. Digital mastering

Cíl

Cílem předmětu je naučit studenty vytvářet zvuky použitelné pro multimediální tvorbu (video, hry, hudba, zvukové instalace apod.) a umožnit jim hlouběji proniknout do syntézy i procesování zvuků tak, aby dokázali finalizovat audio nahrávky při naplnění současných standardů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka je založena na individuálních konzultacích a cvičeních, která jsou povinná (účast alespoň 70 %) pro naplnění cílů a výstupů předmětu. V případě uzavření školy bude výuka probíhat online na platformě MS Teams a to pravidelně dle aktuálního rozvrhu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, 3 kredity, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Praktické cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor