Detail předmětu

Malířský Hi-tech 1

FaVU-HITECH1Ak. rok: 2021/2022

Dějiny malby lze chápat nejen jako sled osobností a idejí, ale také jako dějiny (malířských) technologií. Pro uvažování o malbě je třeba mít rovněž na paměti, že spadá pod obecnou kategorii obrazu, která zahrnuje nejen malířství, ale i sochařství, fotografii, kinematografii, digitální obraz apod. Kurz je založen na kritickém přístupu k malbě – zahrnuje stále opakované hledání pozice malby vůči tomu, co ji obklopuje jak v předmětném světě, který se může stát objektem jejího zobrazení, tak uvnitř systému umění, kde se neustále proměňuje pozice malby vůči dalším médiím i k sobě samotné. Koncepce kurzu předpokládá uvažování o malbě nejen jako o prostředku obrazové narace nebo sdělování emoce, ale také jako o autonomním objektu – o materiálu naneseném na ploše, o hmotě, o situovanosti v prostoru. Kurz je koncipován platforma, která studenty seznámí s aktuálním stavem vyspělých technologií používaných v malířské práci, a to jak prostřednictvím přednášek, exkurzí a setkání s vybranými osobnostmi, tak prostřednictvím řízených diskuzí a řešení praktických zadání.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Seznámení se s historií a aktuálním stavem nových malířských technologií a individuálních postupů u vybraných umělců.

Prerekvizity

Zájem o malířskou technologii a postupy. Základní orientace v historii média malby.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Přednášky a exkurze zprostředkovávající vhled do práce vybraných umělců, na technologická pracoviště a k výrobcům materiálů, ale také vstupy osobností teoretiků a také osobností z mimouměleckých oborů, které mohou oblast umění ovlivňovat a obohacovat.

Způsob a kritéria hodnocení

Pro udělení zápočtu jsou stanoveny následující podmínky: aktivní účast ve výuce (případné absence lze po dohodě s vyučujícím kompenzovat předložením úkolu vypracovaného na základě alternativního zadání); odevzdání splněných zadaných úkolů.

Osnovy výuky

- „Dějiny malířských technik“: historický exkurz do dějin malby druhé poloviny 20. století s důrazem na formální a technologické postupy v malbě
- Typologie malířských materiálů a postupů v současném umění
- Konceptualizace a kritika média malby
- Exkurze do ateliérů a výrobních provozů a laboratoří souvisejících s malbou

Učební cíle

Cílem kurzu je prohloubit znalosti o materiálech a technologiích, které aktuálně vstupují do současné umělecké (malířské) praxe, a takto podpořit samostatné myšlení a specifické tvůrčí zaměření studentů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Povinná docházka. Absence lze po dohodě s vyučujícím kompenzovat alternativními úkoly.

Základní literatura

PETŘÍČEK, Miroslav. Myšlení obrazem. Průvodce současným filosofickým myšlením pro středně nepokročilé. 1. vyd. Praha: Herrmann, 2009. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:bc54c920-a467-11e8-a2d0-005056827e52.

Doporučená literatura

BARTLOVÁ, Milena. Skutečná přítomnost: středověký obraz mezi ikonou a virtuální realitou. Praha: Argo, 2012.
DUB, Petr. Vybrané postkonceptuální přístupy v současné české malbě. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta výtvarných umění, 2012. Edice FAVU : publikace prací absolventů doktorského studia.
MITCHELL, W. J. T. Teorie obrazu: eseje o verbální a vizuální reprezentaci. Praha: Karolinum, 2016. Vizuální kultura.
MORTON, Timothy, Steven SHAVIRO, Graham HARMAN, et al. Objekt. Praha: Kvalitář, 2015.
SLÁNSKÝ, Bohuslav. Technika v malířské tvorbě: (malířský a restaurátorský materiál). 2., nezměn. vyd. Praha: SNTL, 1976. Polytechnická knižnice. Technický výběr do kapsy. Dostupné také z: http://www.digitalniknihovna.cz/mzk/uuid/uuid:2d6417a0-1b9c-11e4-8f64-005056827e52

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, zimní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

14 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Exkurze

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

6 hod., povinná

Vyučující / Lektor