Detail předmětu

Applied Technology of Painting 3

FaVU-ATP3Ak. rok: 2021/2022

Předmět bude zacílen na možnosti materiálového výzkumu v oblasti malířských hmot. Studenti se seznámí s technikou a základy měřících postupů. Pozornost bude zaměřena na analýzu pigmentů a dalších materiálů, které se v malířských hmotách vyskytují. Využívané techniky měření budou spektrometrie (měření remisní i transmisní charakteristiky materiálů pomocí spektrálního fotometru) a refraktrometrie (měření indexu lomu světla pevných i průsvitných materiálů). Dále budou malířské hmoty a podklady analyzovány pomocí mikroskopie a měření PH.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

3

Garant předmětu

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Studenti získají pokročilé znalosti nátěrových hmot (a jejich složek), a to jak po materiální stránce, tak v souvislostech malířské praxe a filozofie (teorie barev). Studenti si osvojí základní kompetence nezbytné pro vlastní výzkum malířských materiálů.

Prerekvizity

Vstupním předpokladem je intenzivní zájem o technologie malby a trpělivost a systematičnost nezbytná pro laboratorní práci.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka bude kombinovat teoretické přednášky a praktická cvičení v laboratoři.
Online výuka: platí stené podmínky.

Způsob a kritéria hodnocení

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti na výuce a plnění dílčích úkolů.
online výuka: platí stejné podmínky.

Osnovy výuky

Níže jsou uvedeny základní tematické okruhy probírané v průběhu semestru. Každému tématu bude věnována vstupní přednáška, instruktáž a následně série cvičení zaměřené na dílčí aspekty materiálové analýzy a její osvojování. Konkrétní volba materiálů bude vždy do jisté míry reflektovat specifické technologické potřeby jednotlivých studentů vyplývající z jejich aktuální tvorby.
1. Seznámení se měřicí technikou a základy měřících postupů: mikroskopie, refraktometrie, spektrometrie, měření PH, měření roztíratelnosti atd. Příprava relevantních vzorků pro měření, způsoby zaznamenávání měření a pozorování.
2. Pigmenty: měření vlnových délek, pozorování struktur, měření lomu světla, světlostálost a reakce na kyselé a zásadité prostředí atd. Analýza speciálních efektových pigmentů a zvážení jejich využití pro umělecké účely.
3. Pojiva: měření lesklosti, měření viskozity, měření indexu lomu světla, měření PH, analýza vztahu pojiva pigmentu a podkladu.
4. Podklady: analýza struktury podkladu a její význam pro vizuální dojem výsledné malby.

Učební cíle

Cílem kurzu je rozšíření znalostí a praktických zkušenosti v oblasti aplikovaného výzkumu malířských hmot. Kurz by měl studentům poskytnout základní průpravu k tomu, aby mohli v budoucnu provádět vlastní materiálový výzkum pro potřeby vlastní tvorby.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na výuce je povinná (tolerovány jsou 2 neomluvené absence). Zameškanou výuku lze po dohodě s vyučujícím nahradit vypracováním individuálně zadaného úkolu.

Doporučená literatura

LEARNER, Thomas J. S.; SMITHEN, P.; KRUEGER J. W.; SCHILLING, M. R. (eds.). Modern Paints Uncovered: Proceedings from the Modern Paints Uncovered Symposium. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2007. (EN)
LEARNER, Thomas J. S. Analysis of modern paints. Los Angeles: Getty Conservation Institute, 2004. (EN)
GOETHE, J. W. von. Theory of Colours. https://www.gutenberg.org/files/50572/50572-h/50572-h.htm (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program ZST-BX bakalářský

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program ZST-NX magisterský navazující

  obor ZST , 1. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program FAAD magisterský navazující, 2. ročník, letní semestr, volitelný

 • Program VUM magisterský navazující

  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-D , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-IDT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný
  obor VU-VT , 2. ročník, letní semestr, volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

8 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

18 hod., povinná

Vyučující / Lektor