Statistiky doktorského studia

Mobilita doktorandů a doktorandek (přes univerzitní mobilitní programy Erasmus+, Freemover & CEEPUS)

rok/osobATDEESFIFRGBGRILINKZMKNLPTSESKUSRSCAměsícůosob
2009/10    1             21
2010/11 1            1   152
2011/12      1           21
2012/13          1       31
2013/14     1            41
2014/15               1  0,51
2015/16     1     1      92
2016/1722   1 1       3  259
2017/18 1   2            203
2018/1914   2      1 2   3410
2019/20 3      21   1    247
2020/21           12 511 24,310
2021/2222113     1 1121 340,618
(celkem)51311471121224210613203,466
Pozn.: V přehledu nejsou stáže a rezidence doktorandů a doktorandek, které byly plně hrazeny z prostředků Ukazatele D "Podpora mezinárodní spolupráce" (2018/19, 2019/20) a Rozvojového projektu "Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce" (IP VUT).
    

Přijímací řízení do DSP

akad. rok2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
počet přihlášených1220152019152321
počet přijatých68768101211
úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce50 %47,1 %46,7 %33,3 %44,4 %66,7 %52,2 %52,4 %
Kompletní statistiky přijímacího řízení viz www.favu.vut.cz/fakulta/informacni-tabule/statistiky-rizeni.
  

Počet studujících DSP a jejich úspěšnost

zapsaných do doktorského studijního programu (2006–2023)124 osobz toho 71 žen
absolventů/absolventek celkem41z toho 27 žen
aktivních studujících a přerušených63z toho 36 žen
3letý DSP (od akad. r. 2006/2007, od r. 2016 pouze na dostudování)60 osobv SDS    do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)38141724
neúspěšně ukončených studií1812136
aktivních studujících2002
přerušených studujících2002
4letý DSP (od akad. r. 2017/2018)64 osobv SDS     do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)3221
neúspěšně ukončených studií2220
aktivních studujících5748549
přerušených studujících2200
Stav k 15. září 2023. Pozn.: SDS = standardní doba studia.

  • Ze 41 absolventů a absolventek jich 17 nadále působí přímo na VUT, dalších 9 pak na jiných VVŠ (AVU, UTB, OU) a/nebo v kulturních institucích (DumB, MG, TIC ad.), dalších 6 působí na SŠ a ZUŠ. Min. 25 absolventů aktivně provozuje vlastní uměleckou praxi. 
  • Z 114 zapsaných studovala/studuje 13 osob teoretičtěji zaměřený doktorát (školící pracoviště Kabinet teorií a dějin umění), 23 tvoří disertační projekty uměleckého výzkumu.

Statistiky školitelů a školitelek

školitel/ka *počet aktuálně vedených disertací vč. přerušenýchpočet úspěšně odvedených disertacípočet vedení neúspěšně ukončených studiíúspěšnost odvedených studií
celkem63412067 %
 * Jmenný seznam školitelů a školitelek s počty aktuálně vedených prací, (ne)úspěšností odvedených studií atd. jsou dostupné po přihlášení. Stav k 15. září 2023.
  

Struktura absolventů a absolventek DSP

rok absolutoria / věkpočetmužiženy< 30     31–35 36–40 41–50 51–60
20093 32  1 
201031212   
201111   1  
2012413 4   
20133121   2
2014312111  
201522  1 1 
2016211 11  
20172 2 11  
20184 412 1 
20191 1   1 
202022   11 
2022624 321 
2023523 131 
celkem4114276161072

Stav k 13. září 2023. Seznam absolventů a absolventek doktorského studia na FaVU VUT: 
https://www.favu.vut.cz/studenti/studijni-oddeleni/doktorandi/doktorandi-seznam#alumni-phd
  

Registr uměleckých výstupů (RUV)

rok uvedení výstupu2013 2014 2015 20162017 2018201920202021
body RUV studujících DSP1382737381.2318871.6052.9633.2614.184
Stav k 10. říjnu 2022.
  

Objem stipendijní podpory v DSP

typ stipendií / rok2016201720182019202020212022
řádná doktorská stipendia (viz)1.102.5001.327.5002.328.7502.396.2502.632.5003.982.5004.691.250
ostatní (zejm. tvůrčí a výzkumná) *278.440348.320565.866689.1001.357.4571.299.7641.820.140
celkem v Kč *1.380.9401.675.8202.894.6163.085.3503.989.9575.282.2646.511.390
* Nejsou zahrnuta mobilitní stipendia Erasmus+ (prac., stud., absol.) a stipendia vyplácená rektorátem univerzity (ubytovací, sociální atp.).
  

Doktorské výzkumné projekty (výběr)

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek