Statistiky doktorského studia

Mobilita doktorandů a doktorandek (přes univerzitní mobilitní programy Erasmus+, Freemover & CEEPUS)

výjezdy/rokměsícůpočet výjezdů
2009/1021
2010/11152
2011/1221
2012/1331
2013/1441
2014/150,51
2015/1692
2016/17259
2017/18203
2018/193410
2019/20247
2020/2124,310
2021/2240,5919
2022/2329,2315
(celkem)232,6282

rok/osobATDEESFIFRGBGRILINITJPKZMKNLPTSESKUSRSCAXK
2009/10    1                
2010/11 1              1    
2011/12      1              
2012/13            1        
2013/14     1               
2014/15                 1   
2015/16     1       1       
2016/1722   1 1         3   
2017/18 1   2               
2018/1914   2        1 2    
2019/20 3      2  1   1     
2020/21             12 511  
2021/2222113    1  1 1121 3 
2022/232 1 1    11 1 1131 11
(celkem)71321571122113253137141
Stav k září 2023. Pozn.: V přehledu nejsou stáže a rezidence doktorandů a doktorandek, které byly plně hrazeny z prostředků Ukazatele D "Podpora mezinárodní spolupráce" (2018/19, 2019/20) a Rozvojového projektu "Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce" (IP VUT).
    

Přijímací řízení do DSP

akad. rok2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24
počet přihlášených122015201915232120
počet přijatých6876810121110
procentuální úspěšnost uchazečů50 %40 %46,7 %30 %42,1 %66,7 %52,2 %52,4 %50 %
Kompletní statistiky přijímacího řízení viz www.favu.vut.cz/fakulta/informacni-tabule/statistiky-rizeni.
  

Počet studujících DSP a jejich úspěšnost

zapsaných do doktorského studijního programu (2006–2023)124 osobz toho 71 žen
absolventů/absolventek celkem43z toho 29 žen
aktivních studujících a přerušených61z toho 34 žen
3letý DSP (od akad. r. 2006/2007, od r. 2016 pouze na dostudování)60 osobv SDS    do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)40141726
neúspěšně ukončených studií1812136
aktivních studujících0000
přerušených studujících2002
4letý DSP (od akad. r. 2017/2018)64 osobv SDS     do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)3221
neúspěšně ukončených studií2220
aktivních studujících54414713
přerušených studujících5441
Stav k 3. březnu 2024. Pozn.: SDS = standardní doba studia.

  • Ze 43 absolventů a absolventek jich 17 nadále působí přímo na VUT, dalších 11 pak na jiných VVŠ (AVU, UMPRUM, UTB, OU ad.) a/nebo v kulturních institucích (DumB, MG, TIC ad.), dalších 6 působí na SŠ a ZUŠ. Min. 26 absolventů aktivně provozuje vlastní uměleckou praxi. 
  • Z 124 zapsaných studovala/studuje 13 osob teoretičtěji zaměřený doktorát (školící pracoviště Kabinet teorií a dějin umění), 23 tvoří disertační projekty uměleckého výzkumu.

Statistiky školitelů a školitelek

školitel/ka *počet aktuálně vedených disertací vč. přerušenýchpočet úspěšně odvedených disertacípočet vedení neúspěšně ukončených studiíúspěšnost odvedených studií
celkem61432068 %
 * Jmenný seznam školitelů a školitelek s počty aktuálně vedených prací, (ne)úspěšností odvedených studií atd. jsou dostupné po přihlášení. Stav k 3. březnu 2024.
  

Struktura absolventů a absolventek DSP

rok absolutoria / věkpočetmužiženy< 30     31–35 36–40 41–50 51–60
20093 32  1 
201031212   
201111   1  
2012413 4   
20133121   2
2014312111  
201522  1 1 
2016211 11  
20172 2 11  
20184 412 1 
20191 1   1 
202022   11 
2022624 321 
2023624 132 
20241 1   1 
celkem4314296161092

Stav k 3. březnu 2024. Seznam absolventů a absolventek doktorského studia na FaVU VUT: 
https://www.favu.vut.cz/studenti/studijni-oddeleni/doktorandi/doktorandi-seznam#alumni-phd
  

Registr uměleckých výstupů (RUV)

rok uvedení výstupu2013 2014 2015 20162017 20182019202020212022
body RUV studujících DSP1382737381.2318871.6052.9633.2614.1844.476
Stav k 1. říjnu 2023.
  

Objem stipendijní podpory v DSP

typ stipendií / rok20162017201820192020202120222023
řádná doktorská stipendia (viz)1.102.5001.327.5002.328.7502.396.2502.632.5003.982.5004.691.2505.163.750
ostatní (zejm. tvůrčí a výzkumná) *278.440348.320565.866689.1001.357.4571.299.7641.820.1402.172.583
celkem v Kč *1.380.9401.675.8202.894.6163.085.3503.989.9575.282.2646.511.3907.336.333
* Nejsou zahrnuta mobilitní stipendia Erasmus+ (prac., stud., absol.) a stipendia vyplácená rektorátem univerzity (ubytovací, sociální atp.).
  

Doktorské výzkumné projekty (výběr)

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek