Statistiky doktorského studia

Mobilita doktorandů a doktorandek (přes univerzitní mobilitní programy Erasmus+, Freemover & CEEPUS)

akad. rok / osobATDEFRGBGRILINKZMKNLPTSESKUSESRSdélka (měsíce)osob
2009/2010  1             21
2010/2011 1          1   152
2011/2012    1           21
2012/2013        1       31
2013/2014   1            41
2014/2015             1  0,51
2015/2016   1     1      92
2016/201722 1 1       3  259
2017/2018 1 2            203
2018/201914 2      1 2   3410
2019/2020 3    21   1    247
2020/2021*         12 211117,838
(celkem)31117112112315511156,3346
*Stav ke konci ZS 2020/2021. Pozn.: V přehledu nejsou stáže a rezidence doktorandů a doktorandek, které byly plně hrazeny z prostředků Ukazatele D "Podpora mezinárodní spolupráce" (2018/2019, 2019/2020) a Rozvojového projektu "Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce" (IP VUT).

Přijímací řízení za posledních 7 let

akad. rok2015/20162016/20172017/20182018/20192019/20202020/20212021/2022
počet přihlášených12201520191523
počet přijatých687681012
úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce50 %47,1 %46,7 %33,3 %44,4 %66,7 %52,2 %
Kompletní statistiky přijímacího řízení viz www.favu.vut.cz/fakulta/informacni-tabule/statistiky-rizeni.

Počet studujících DSP a jejich úspěšnost

zapsaných do doktorského studijního programu (2006–2020)91 osobz toho 53 žen
absolventů/absolventek celkem30z toho 20 žen
studujících (vč. přerušených)44z toho 26 žen
3letý DSP (od akad. r. 2006/2007, od r. 2016 pouze na dostudování)60 osobSDS    SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)30141716
neúspěšně ukončených studií1712135
aktivních studujících110011
přerušených studujících2002
4letý DSP (od akad. r. 2017/2018)31 osobSDS     SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)0000
neúspešně ukončených studií0000
aktivních studujících282800
přerušených studujících3300
Stav k 15. prosinci 2020. Pozn.: SDS = počet osob ve standardní době studia.

  • Z 30 absolventů a absolventek jich 12 nadále působí (buď jako AP, nebo na DPČ/DPP) přímo na VUT (FaVU/FA/FAST – výuka, komise pro SZZ apod.), dalších 7 pak na jiných VVŠ (AVU, UTB) a/nebo v kulturních institucích (DumB, MG, TIC ad.), další 4 působí na SŠ a ZUŠ. Min. 16 absolventů aktivně provozuje vlastní uměleckou praxi. 
  • Z 91 zapsaných studovala/studuje 13 osob teoretičtěji zaměřený doktorát (školící pracoviště Kabinet teorií a dějin umění), 23 tvoří disertační projekty uměleckého výzkumu.

Struktura absolventů DSP

rok absolutoria / věkpočetmužiženy< 30     31–35 36–40 41–50 50–60
20093 32  1 
201031212   
201111   1  
2012413 4   
20133121   2
2014312111  
201522  1 1 
2016211 11  
20172 2 11  
20184 412 1 
20191 1   1 
202022   11 
celkem301020612552
Stav k 1. lednu 2021.

Registr uměleckých výstupů (RUV)

rok uvedení výstupu2013   2014   2015   2016   2017   2018   2019   RUV 2015–2019
body studujících DSP1382737471237814167523196792 (17,3 % bodů FaVU)
Stav k 10. říjnu 2020.

Doktorské výzkumné projekty

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek