Statistiky doktorského studia

Mobilita doktorandů a doktorandek (přes univerzitní mobilitní programy Erasmus+, Freemover & CEEPUS)

akad. rok / osobATDEESFRGBGRILINKZMKNLPTSESKUSRSměsícůosob
2009/2010   1            21
2010/2011 1           1  152
2011/2012     1          21
2012/2013         1      31
2013/2014    1           41
2014/2015              1 0,51
2015/2016    1     1     92
2016/201722  1 1       3 259
2017/2018 1  2           203
2018/201914  2      1 2  3410
2019/2020 3     21   1   247
2020/2021  1       12 51126,8311
(celkem)31111711211231851165,8349
Pozn.: V přehledu nejsou stáže a rezidence doktorandů a doktorandek, které byly plně hrazeny z prostředků Ukazatele D "Podpora mezinárodní spolupráce" (2018/2019, 2019/2020) a Rozvojového projektu "Podpora a rozvoj mezinárodní spolupráce" (IP VUT).   

Přijímací řízení za posledních 8 let

akad. rok2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/222022/23
počet přihlášených1220152019152321
počet přijatých68768101211
úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce50 %47,1 %46,7 %33,3 %44,4 %66,7 %52,2 %52,4 %
Kompletní statistiky přijímacího řízení viz www.favu.vut.cz/fakulta/informacni-tabule/statistiky-rizeni.
  

Počet studujících DSP a jejich úspěšnost

zapsaných do doktorského studijního programu (2006–2021)103 osobz toho 59 žen
absolventů/absolventek celkem34z toho 22 žen
aktivních a přerušených51z toho 30 žen
3letý DSP (od akad. r. 2006/2007, od r. 2016 pouze na dostudování)60 osobv SDS    do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)33141719
neúspěšně ukončených studií1712135
aktivních studujících9009
přerušených studujících1001
4letý DSP (od akad. r. 2017/2018)43 osobv SDS     do SDS+1po SDS
úspěšně ukončených studií (absolventi)1110
neúspešně ukončených studií1110
aktivních studujících4034406
přerušených studujících1100
Stav k 30. březnu 2022. Pozn.: SDS = standardní doba studia.

  • Z 34 absolventů a absolventek jich 13 nadále působí (buď jako AP, nebo na DPČ/DPP) přímo na VUT (FaVU/FA/FAST – výuka, komise pro SZZ apod.), dalších 8 pak na jiných VVŠ (AVU, UTB, OU) a/nebo v kulturních institucích (DumB, MG, TIC ad.), další 6 působí na SŠ a ZUŠ. Min. 20 absolventů aktivně provozuje vlastní uměleckou praxi. 
  • Z 103 zapsaných studovala/studuje 13 osob teoretičtěji zaměřený doktorát (školící pracoviště Kabinet teorií a dějin umění), 23 tvoří disertační projekty uměleckého výzkumu.

Struktura absolventů DSP

rok absolutoria / věkpočetmužiženy< 30     31–35 36–40 41–50 50–60
20093 32  1 
201031212   
201111   1  
2012413 4   
20133121   2
2014312111  
201522  1 1 
2016211 11  
20172 2 11  
20184 412 1 
20191 1   1 
202022   11 
2022422 31  
celkem341222615652
Stav k 10. březnu 2022.   

Registr uměleckých výstupů (RUV)

rok uvedení výstupu2013     2014     2015     2016   2017     2018   2019   2020
body studujících DSP138,25272,60738,101.231,08854,801.583,902.441,152.453,98
Stav k 10. říjnu 2021.
  

Objem stipendijní podpory v DSP

typ stipendií / rok201620172018201920202021
řádná doktorská stipendia (viz)1.102.5001.324.5002.328.7502.396.2502 632.5003.982.500
ostatní (zejm. tvůrčí a výzkumná) *278.440348.320565.866689.1001.357.4571.299.764
celkem v Kč *1.380.9401.672.8202.894.6163.085.3503.989.9575.282.264
* Nejsou zahrnuta mobilitní stipendia Erasmus+ (prac., stud., absol.) a stipendia vyplácená rektorátem univerzity (ubytovací, sociální atp.).
  

Doktorské výzkumné projekty (výběr)

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek