Detail projektu

Institut forenzního interdisciplinárního výzkumu, sociálně emancipačního designu a architektury

Období řešení: 01.04.2020 — 31.03.2022

O projektu

Cílem navrhovaného projektu je vytvoření institutu spojujícího forenzní interdisciplinární výzkum a design sociálně emancipačních metod. Na základě teoretického vědění a terénních zkušeností, které již získala část realizačního tímu vypracujeme soubor metod a technik sledujících možnost změny a emancipace aktérů v sociálních, materiálních i virtuálních prostorech. Tyto budou kombinovat současné přemýšlení o designu zaměřeném na člověka a s ním asociované praxe s mílniky aplikované antropologie a se sebereferenčními metodami jdoucími za badatelskou reflexivitu. Vývoj a aplikace metod budou probíhat přímo ve vytipovaných lokalitách v spolupráci s externím aplikačním garantem. Na FaVU VUT a FF MUNI dojde činností institutu k inovaci výuky designu - k obohacení propojením více oborů v praxi.

Klíčová slova
interdisciplinární výzkum, teorie designu, sociální emancipace, metodologie designu, designové myšlení, design zaměřený na uživatele, forenzní výzkum, antropologie, gamifikace, politiky bydlení, urbanismus

Označení

TL03000446

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Útvary

Ateliér grafického designu 2
- spolupříjemce (01.04.2020 - 31.03.2022)
Děkanát
- odpovědné pracoviště (01.11.2019 - 02.10.2020)
Fakulta výtvarných umění
- příjemce (01.04.2020 - 31.03.2022)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - 3. veřejná soutěž Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA

- plně financující (2020-04-01 - 2022-03-31)

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš