Statistiky přijímacích řízení / Admission Procedures Statistics

Počet přihlášek / Num. of app.
2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Bachelor's / bakalářský 392 428  445 496 413 411 362 377 356 302 368 359 482
Master's / magisterský 55 68  75 69 88 63 65 78 55 59 47 51  
Doctoral / doktorský 17 14  17 8 16 15 12 12 20 15 20 19 15
Platných přihlášek / Valid app. total 464 510 537 573 517 489 439 467 431 376 435 429  
Úspěšnost uchazečů, kteří se dostavili k přijímací zkoušce / Success rate of applicants (who attended the admission procedure, i.e., talent exam)
Bachelor's / bakalářský 14,8 % 12,8 % 10,7 %  9,4 % 12,4 % 14,5 % 14 % 14,9 % 16,8 % 23,1 % 19,6 % 20 % 15,8 %
Master's / magisterský  84,6 % 65,2 % 69,4 % 52,2 % 60,5 % 53,2 % 60 % 67,1 % 86 % 72,2 % 73,3 % 84 %  
Doctoral / doktorský 29,4 % 50 % 33,3 % 75 % 26,7 % 35,7 % 54,6 % 50 % 47,1 % 46,7 % 33,3 % 44,4 % 66,7 %
(Počty uchazečů z ČR o studium na jiných VŠ/fakultách viz: http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/statistika-skolstvi/terciarni-vzdelavani.)
  
  

Akademický rok 2020/2021 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 482 459 74   74  
magisterský navazující            
doktorský 15 15  10   10  
Celkem            
Akademický rok 2019/2020 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 359 340 68 291 68 68
magisterský navazující 51  50 42 17 42 42
doktorský 19 18 8 11 8 8
Celkem 429 408 118 437  118 118
Akademický rok 2018/2019 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 368 347 68 300 68 68
magisterský navazující 47 45 33 14 33 33
doktorský 20 18 6 14 6 6
Celkem 435 410 107 328 107 107
Akademický rok 2017/2018 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 302 286 66 236 66 66
magisterský navazující 59 54 39 20 38 39
doktorský 15 15 7 8 7 7
Celkem 376 355 112 264 111 112
Akademický rok 2016/2017 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 356 339 57 299 57 57
magisterský navazující 55 50 43 12 43 43
doktorský 20 17 8 12 7 8
Celkem 431 406 108 323 107 108
Akademický rok 2015/2016 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 377 356 53 324 53 53
magisterský navazující 78 70 47 31 47 47
doktorský 12 12 6 6 6 6
Celkem 467 438 106 361 106 106
Akademický rok 2014/2015 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 362 344 48 314 48 48
magisterský navazující 65 60 36 29 36 36
doktorský 12 11 6 6 6 6
Celkem 439 415 90 349 90 90
Akademický rok 2013/2014 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 411 358 52 359 52 52
magisterský navazující 63 62 33 30 33 33
doktorský 15 14 5 10 5 5
Celkem 489 434 90 399 90 90
Akademický rok 2012/2013 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 413 402 50 363 46 50
magisterský navazující 88 81 49 39 49 49
doktorský 16 15 4 12 4 4
Celkem 517 498 103 414 99 103
Akademický rok 2011/2012 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 496 478 45 451 45 45
magisterský navazující 69 67 35 34 34 35
doktorský 8 8 6 2 4 6
Celkem 573 553 86 487 83 86
Akademický rok 2010/2011 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 445 439 47 398 45 47
magisterský navazující 75 72 50 25 50 50
doktorský 17 15 5 12 5 5
Celkem 537 526 102 435 100 102
Akademický rok 2009/2010 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 428 422 54 374 51 54
magisterský navazující 68 66 43 25 43 43
doktorský 14 14 7 7 7 7
Celkem 510 502 104 406 101 104
Akademický rok 2008/2009 Počet přihl. Dostavilo se Splnili pod. Nesplnili pod. Přijati Přijati celkem
bakalářský 392 378 56 336 56 56
magisterský navazující 55 52 44 11 44 44
doktorský 17 17 5 12 5 5
Celkem 464 447 105 359 105 105
Upozornění: Přehledová data zobrazují veškeré platné podané přihlášky. Tabulky ukazují počty přijatých, nikoli zapsaných studentů.
Počty se týkají bakalářského, návazného magisterského a doktorského studijního programu Výtvarná umění (B8206, N8206, P8206).
Tip: Přesununím kurzoru nad popisek sloupce zobrazíte vysvětlující text. Další informace na Úřední desce VUT (Statistiky přijímacího řízení).

Odpovědnost: doc. MgA. Filip Cenek