Detail projektu

Na klienta orientovaná databáze v sociálních službách

Období řešení: 01.03.2023 — 31.03.2024

O projektu

Nezisková organizace IQ ROMA SERVIS plánuje ve spolupráci s partnerem FaVU VUT realizovat výzkum, který by jí umožnil pochopit konkrétní souvislosti mezi zápisem/evidencí intervencí, prací s evidenčními systémy, prostředky komunikace s klientem a možnostmi větší participace klientů na řešení jejich nepříznivé životní situace.  Do výzkumu budou zapojeni nejen klienti a pracovníci organizace, ale i všechny další relevantní subjekty, které z mapování sítě aktérů vzejdou (předpokládáme zapojení donátorů, metodických expertů na sociální práci, inspektorů, dalších NO atd.). Důraz bude kladen na mapování potřeb klientů při zaznamenávání a přístupu k vlastním datům a identifikaci příležitostí pro využívání klientských dat v oblasti otevřených a proklientsky orientovaných služeb a potenciálu využívání těchto dat pro popis a snižování digitálního vyloučení klientů. 

Klíčová slova
databáze; design; designové myšlení; human centered design; inovace; nezisková organizace; sociální služba; terénní sociální práce; transition design

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Růžičková Martina, MgA. - hlavní řešitel
Mohyla Ondřej, Ing. arch. - spoluřešitel

Útvary

Děkanát FaVU
- příjemce (09.01.2023 - nezadáno)

Zdroje financování

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR - Operační program Zaměstnanost plus - Výzva č. 21 Inkubační fáze vývoje řešení

- plně financující

Odpovědnost: Ing. Marek Strakoš